Om Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial för dig som arbetar med unga mellan 13-25 år. Det är ett verktyg i ditt arbete för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras.

Arbetet med Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme att pröva nya sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv och till samhället i stort. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de - trots påverkan utifrån - själva kan ta makten över sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Materialet består av 17 korta filmer och tillhörande övningar, uppdelade på sex olika teman och finns både som tryckt material och som e-verktyg. Det tryckta materialet och dvd:n beställer du här.

Metodmaterialet inleds med en handledningsdel som följs av en mängd tips och reflektionsfrågor. Övningar och teman kan med fördel ämnesintegreras och passar inom så väl samhällskunskap, svenska som livskunskap. Materialet syftar till att användas i könsblandade grupper, men går även att använda i grupper med enbart tjejer eller enbart killar. Förutom i skolan kan Machofabriken användas inom idrottsföreningar, tjejjoursverksamhet, killgrupper och annan fritidsverksamhet för unga.

 

Machofabriken är en verksamhet som ägs och drivs gemensamt av Unizon, ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) och MÄNAmphi Produktion har producerat materialet..

Machofabriken har möjliggjorts med medel från Arvsfonden.

Arbetet med Machofabriken sker i grupp. För individuella samtal och diskussioner tipsar vi om tjejjouren.seKillfrågor.se eller 1000 möjligheter där ungdomar kan chatta med volontärer och läsa och ställa frågor om allt från ätstörningar och övergrepp till kärlek och vänskap.
Tre röster om Machofabriken

"Materialet känns läraranpassat."

Rickard Himmerlid, samhällslärare

Läs mer

"Lådorna är ett mycket bra redskap."

Anna-Karin Nilsson, värdegrundspedagog 

Läs mer

"Tjejerna har tagit plats när vi jobbat med Machofabriken."

Anja Norell och Lotta Holmberg, Botkyrka tjejjour

Läs mer