Tjejerna har tagit plats när vi jobbat med Machofabriken

– Machofabriken fungerar väldigt bra för att introducera ett genusperspektiv i klasserna och det är ett perfekt verktyg för att prata om normer för manlighet.

Det säger Anja Norell och Lotta Holmberg som driver ett projekt i Botkyrka tjejjour och har testat Machofabriken i ett flertal olika skolor i Botkyrka kommun. De har sammanlagt haft cirka 50 Machofabriken-träffar i skolorna.

Anja Norell och Lotta Holmberg har träffat klasser som de inte känner sedan innan och blev förvånade över hur bra dramaövningarna från Machofabrikens material fungerade. Framöver ska de våga sig på att testa ännu fler dramaövningar då de innan kanske varit lite oroliga för att det skulle bli för stökig stämning. De poängterar båda att filmerna fungerat väldigt bra och uppskattats mycket av eleverna.

Innan Anja Norell och Lotta Holmberg började använda Machofabriken var de lite rädda att tjejerna skulle försvinna och killarna skulle ta all plats i klassrummet. Istället har de sett att i en del grupper har tjejerna faktiskt tagit mer plats än annars just när de jobbat med Machofabriken. Anja Norell och Lotta Holmberg upplever att tjejerna har tyckt att det har varit skönt att inte bara få prata om jämställdhet utifrån sig själva utan också utifrån killarna.

– När vi har pratat om sex innan så blir det att det handlar mycket om tjejer och att folk inte respekterar tjejers rättigheter, även om vi försöker ta exempel som handlar om killar. Jag tror tjejer är ganska vana vid att bli utpekade som grupp medan killar inte är det. Därför tror jag att tjejerna blir stärkta och tycker det är roligt att prata om normer för killar, säger Lotta Holmberg.

Tillbaka