Lådorna är ett mycket bra redskap

– En kille kom in i personalrummet och sa nåt lite macho och sen sa han ”nä nu står jag i lådan” och skrattade. Då hade han liksom fattat det.

Det säger Anna-Karin Nilsson som är värdegrundspedagog och har jobbat med Machofabriken i 6:an, 7:an och 8:an på Tullbroskolan i Falkenberg. Hon tycker materialet fungerar väldigt bra för att synliggöra de normer som finns och visa att det finns yttre förutsättningar som gör att vi får olika typer av förutsättningar.

Anna-Karin Nilsson lyfter fram att lådorna som används i materialet är ett mycket bra redskap som gör det enkelt att prata om normer för manlighet med eleverna. Det blir tydligt i arbetet med Machofabriken att lådan är begränsande, speciellt i dramaövningarna där riktiga lådor används. Då får alla elever en känsla av att normen är fysiskt begränsande på riktigt.

Något som Anna-Karin Nilsson upplevt som en utmaning i arbetet med Machofabriken är att säkra att hon själv inte förstärker normerna utan istället utmanar dem. För att hela tiden ha med ett förändringsperspektiv i arbetet har hon skrivit upp frågan ”Hur kan vi förändra detta?” överst i alla sina planeringar. Hon tycker att det har fungerat bra som en påminnelse om syftet och riktningen.

Förutom att använda lådan på Machofabriken-träffarna har Anna-Karin Nilsson också sett andra vinster med den.

– Folk ser att jag bär runt på lådorna här i skolan. De blir liksom synliga och eleverna frågar: ”Vad är det där?” Att de känner igen lådorna från filmerna gör att de blir påminda om Machofabriken även när lådorna syns i korridorerna, säger Anna-Kari Nilsson.

Tillbaka