Materialet känns läraranpassat

– De killar som förhåller sig till normerna hela tiden och som inte vågar plugga eller vara bra i skolan för att de är rädda för kommentarer och gliringar får genom arbetet med Machofabriken en legitimitet och blir stärkta, säger Rickard Himmerlid som är samhällslärare på Thorildsplans gymnasium i Stockholm. Han har testat Machofabriken i två klasser på skolans el- och teknikprogram.

– Det är alltid svårt att sätta fingret på vad förändring är, säger Rickard Himmerlid, men tycker ändå att han ser en viss förändring i klasserna efter arbetet med Machofabriken. Framförallt då vad det gäller de tysta killarna som kanske egentligen inte vill leva upp till normerna för manlighet.

Rickard Himmerlid berömmer materialets flexibilitet och betonar att det verkligen känns läraranpassat med mycket bra exempel på hur det kan användas i undervisningen. Han tycker också att handledningen i materialet fungerat mycket bra. Eleverna har uppskattat filmerna och genast förstått symboliken med lådan som en beskrivning av normer för manlighet. Men det är inte bara eleverna som utmanas av materialet. Rickard Himmerlid lyfter fram att det är viktigt att han som lärare granskar sina egna normer också och synliggör för eleverna att även han påverkas av förväntningar om hur en man ska vara.

Hittills har Rickard Himmerlid använt materialet i klasser med endast killar men han kommer att fortsätta arbeta med Machofabriken i vår, då i grupper med både tjejer och killar. Det är viktigt, menar han, eftersom många av tjejerna i de killdominerade klasserna hoppar av.

– I många klasser är det ju väldigt få tjejer och de är ofta tystlåtna och vill liksom inte prata om sånt här. Men det är väldigt viktigt att prata om jämställdhet och normer för manlighet i de klasserna, säger Rickard Himmerlid.

Tillbaka