Pass 1: Prata om det

Starta pass

Passet handlar om att kommunicera känslor både med ord och kroppsspråk. Under passet får deltagarna prova på att gestalta olika känslor samt reflektera kring hur vissa känslor kan vara svårare att visa i vissa sammanhang.

Syfte

Passet syftar till att väcka funderingar kring förväntningar på sex och press på att leva upp till de förväntningarna, att fundera på sin egen lust och hur den kan krocka med föreställningar om att duga.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

   Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.
 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Helgrupp – fråga: Vad gjorde vi förra passet?
  2. Låt några deltagare summera kort vad som gjordes under förra passet.
  3. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Det är inget förhör utan ett stöd för ledaren och deltagarna.
  2. Att hålla tiden för återblicken, fastna inte utan gör den som grund för att fortsätta med övriga övningar i passet.

   Syfte: Att repetera, dela kunskap och samla gruppen kring vad som hände under föregående pass. Det är även ett sätt att inkludera deltagare som inte medverkade då.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (15-20 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Dela ut känslokort och instruktioner till grupperna.
  3. Gå igenom övningen:
  4. Varje grupp kommer att få ett antal kort. På varje kort finns en känsla.
   Varje deltagare drar sedan ett kort slumpmässigt ur högen, de dragna korten ska inte visas för de andra deltagarna.
  5. Ni ska sedan under någon minut tyst fundera ut någon händelse i era liv där ni har upplevt känslan som ni har fått på ert kort.
  6. Därefter ska ni sedan en och en i tur och ordning, men utan att använda ord, försöka förmedla känslan på kortet genom kroppsspråk. De andra deltagarna ska försöka gissa vilken känsla det är som gestaltas, de har 1 minut på sig.
  7. Om gruppen inte lyckas gissa rätt på känslan så avslöjar gestaltaren sin känsla.
  8. Denne berättar också om sin känsla utifrån följande frågor: Vad för händelse tänkte du på som framkallade känslan du gestaltade? Vad tänkte du att du gjorde med kroppen för att uttrycka denna känsla?
  9. Gruppen ska sedan gemensamt fundera över: I vilka sammanhang kan det vara svårt att uttrycka den känslan? Varför?
  10. Därefter gestaltar nästa gruppmedlem sitt känslokort och gör samma sak.
  11. Börja.
  12. När tiden är ute – nästa bild – reflektion.
  13. Helgrupp – lyft frågeställningarna på bilden i helgrupp.
  14. Reflektera tillsammans.

  Syfte: Att fundera kring hur olika känslor kan gestaltas kroppsligen och att öva på att sätta ord på känslor. Att samla gruppen och lyfta de gemensamma erfarenheterna av övningen.
  Material: Känslokort

 • Instruktioner (15-20 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Dela ut känslokort och instruktioner till grupperna.
  3. Gå igenom övningen:
   Varje grupp kommer att få ett antal kort. På varje kort finns en känsla.
   Varje deltagare drar sedan ett kort slumpmässigt ur högen, de dragna korten ska inte visas för de andra deltagarna.
  4. Ni ska sedan under någon minut tyst fundera ut någon händelse i era liv där ni har upplevt känslan som ni har fått på ert kort.
  5. Därefter ska ni sedan en och en i tur och ordning, men utan att använda ord, försöka förmedla känslan på kortet genom kroppsspråk.
  6. De andra deltagarna ska försöka gissa vilken känsla det är som gestaltas, de har 1 minut på sig.
  7. Om gruppen inte lyckas gissa rätt på känslan så avslöjar gestaltaren sin känsla.
  8. Denne berättar också om sin känsla utifrån följande frågor: Vad för händelse tänkte du på som framkallade känslan du gestaltade? Vad tänkte du att du gjorde med kroppen för att uttrycka denna känsla?
  9. Gruppen ska sedan gemensamt fundera över: I vilka sammanhang kan det vara svårt att uttrycka den känslan? Varför?
  10. Därefter gestaltar nästa gruppmedlem sitt känslokort och gör samma sak.
  11. Börja.
  12. När tiden är ute – nästa bild – reflektion.
  13. Helgrupp – lyft frågeställningarna på bilden i helgrupp.
  14. Reflektera tillsammans.

  Syfte: Att fundera kring hur olika känslor kan gestaltas kroppsligen och att öva på att sätta ord på känslor. Att samla gruppen och lyfta de gemensamma erfarenheterna av övningen.
  Material: Känslokort

  1. Instruktioner (5-10 minuter):
  2. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  3. Låt grupperna diskutera frågorna på bilden.
  4. Vad kan hända om man inte visar vissa känslor?
  5. Kan man känna en känsla och visa en annan? Exempel? Varför?
  6. Vad kan vara ett hinder för att visa hur man verkligen känner?
  7. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  Syfte: Att fundera kring hur en begränsning av att kunna visa och sätta ord på känslor kan påverka människors liv.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Ställ frågan: Vad tar ni med er från idag?

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

   Syfte: Att tillsammans sammanfatta vad som gjorts under passet.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.