Pass 2: Att må dåligt

Starta pass

Passet handlar om psykisk hälsa och om att prata om hur man mår. Under passet får deltagarna reflektera kring varför det ibland kan vara svårt att prata om hur man mår och hur de kan upptäcka och stötta någon som mår dåligt.

Syfte

Hur kan man stötta en vän som verkar må dåligt? Hur kan man själv visa hur man mår? Att resonera kring det är syftet i detta kapitel.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna.
  3. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

   Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Helgrupp – fråga: Vad gjorde vi förra passet?
  2. Låt några deltagare summera kort vad som gjordes under förra passet.
  3. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Det är inget förhör utan ett stöd för ledaren och deltagarna.
  2. Att hålla tiden för återblicken, fastna inte utan gör den som grund för att fortsätta med övriga övningar i passet.

   Syfte: Att repetera, dela kunskap och samla gruppen kring vad som hände under föregående pass. Det är även ett sätt att inkludera deltagare som inte medverkade då.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  1. Att deltagarnas musikreferenser kan vara väldigt olika, undvik att det blir huvudspår.

   Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågeställningarna bilden i cirka 5 minuter.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  Syfte: Att få deltagarna att fundera över hur förväntningar kopplade till maskulinitet kan försvåra för killar att sätta ord på sina erfarenheter och berätta om hur de mår.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågeställningarna bilden i cirka 5 minuter.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Fortsätt till nästa bild och repetera punkt 1 och 2.

  Tänk på:

  Syfte: Att uppmuntra deltagarna till att bli aktiva åskådare genom att uppmuntra dem att inte titta bort om de misstänker att någon mår dåligt. Även att få dem att släppa föreställningen att andras eller eget mående är någons ensak, att lyssna aktivt och att våga fråga vidare snarare än vara reserverad om någon signalerar att den mår dåligt.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågeställningarna bilden i cirka 5 minuter.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Fortsätt till nästa bild och repetera punkt 1 och 2.

  Tänk på:

  Syfte: Att uppmuntra deltagarna till att bli aktiva åskådare genom att uppmuntra dem att inte titta bort om de misstänker att någon mår dåligt. Även att få dem att släppa föreställningen att andras eller eget mående är någons ensak, att lyssna aktivt och att våga fråga vidare snarare än vara reserverad om någon signalerar att den mår dåligt.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågeställningarna bilden i cirka 5 minuter.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Fortsätt till nästa bild och repetera punkt 1 och 2.

  Tänk på:

  Syfte: Att uppmuntra deltagarna till att bli aktiva åskådare genom att uppmuntra dem att inte titta bort om de misstänker att någon mår dåligt. Även att få dem att släppa föreställningen att andras eller eget mående är någons ensak, att lyssna aktivt och att våga fråga vidare snarare än vara reserverad om någon signalerar att den mår dåligt.

  1. Instruktioner (10 minuter):
  2. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  3. Låt deltagarna tillsammans fundera kring hur de önskar bli stöttade eller hjälpta när de mår dåligt.
  4. Be dem också anonymt ladda upp sina svar i Wordcloud, men betona att det är frivilligt.
  5. Tryck på Visa resultat.
  6. Helgrupp – reflektera över resultatet.
  7. Möjliga följdfrågor:
   Finns det några gemensamma nämnare för svaren i Wordcloud?
   Varför tror ni det är så?

  Tänk på:

  Syfte: Att öva upp förmågan att prata om hur man mår och att sätta ord på egna erfarenheter av utsatthet.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Ställ frågan: Vad tar ni med er från idag?

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

   Syfte: Att tillsammans sammanfatta vad som gjorts under passet.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.