Pass 4: Att känna efter

Starta pass

Passet handlar om hur normer och förväntningar kan påverka hur och när vi väljer att ha sex. Under passet får deltagarna reflektera hur lådväktare, normer och förväntningar kan påverka vilka val vi gör när det gäller sex. Vidare får deltagarna fundera kring hur man faktiskt kan veta om man själv eller någon annan faktiskt vill ha sex.

Syfte:

Syftet här är att börja sätta ord på den egna viljan och lusten samt fundera på vad som leder till välmående.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

   Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.
   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.
 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Helgrupp – fråga: Vad gjorde vi förra passet?
  2. Låt några deltagare summera kort vad som gjordes under förra passet.
  3. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Det är inget förhör utan ett stöd för ledaren och deltagarna.
  2. Att hålla tiden för återblicken, fastna inte utan gör den som grund för att fortsätta med övriga övningar i passet.

   Syfte: Att repetera, dela kunskap och samla gruppen kring vad som hände under föregående pass. Det är även ett sätt att inkludera deltagare som inte medverkade då.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Att alla vet inte vad en “avatar” är, den kan vara bra att beskriva som “fantasifiguren”. Huvudsaken är att deltagarna förstår att den representerar någon sorts hjältefigur från populärkulturen.

   Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågeställningarna bilden i cirka 5 minuter.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om. Reflektera tillsammans.


  Tänk på:

  1. Att många deltagare sannolikt inte har några sexuella erfarenheter. Det är viktigt att samtalet inte glider över i att deltagare skryter om sina erfarenheter, eller framhäver dem för att framstå som världsvana. Syftet är omvänt att möjliggöra samtal om osäkerhet inför sex, eller svårigheter och förutfattade meningar om sex.

  Syfte: Att väcka funderingar kring hur våra föreställningar och förväntningar på maskulinitet och femininitet kan prägla hur, eller om, vi har sex.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:
  3. Diskutera utifrån frågorna på bilden.
  4. Efter 5 minuter: två personer i varje smågrupp sitter kvar, resten byter grupp medurs.
  5. De två personerna som sitter kvar ska sedan kort berätta vad de pratat om i relation till frågorna på bilden för de nya i gruppen.
  6. De som är nya i smågruppen får sedan kommentera eller ställa frågor.
  7. Börja.


  Tänk på:

  1. De som bestraffar och belönar oss kan vara vilka som helst, men vi tenderar att lyssna extra mycket på dem vi bryr oss om, till exempel familj, vänner eller förebilder.
  2. Lådväktaren återkommer vid flera tillfällen i materialet och det är därför viktigt att introducera konceptet så tidigt som möjligt.
  3. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att sätta ord på hur förväntningar och normer upprätthålls genom andras och egna handlingar, samt hur detta kan te sig för olika människor i olika sammanhang. Till exempel i kommentarsfält, på skolgårdar eller under familjemiddagar.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:
  3. Diskutera utifrån frågorna på bilden.
  4. Efter 5 minuter: två personer i varje smågrupp sitter kvar, resten byter grupp medurs.
  5. De två personerna som sitter kvar ska sedan kort berätta vad de pratat om i relation till frågorna på bilden för de nya i gruppen.
  6. De som är nya i smågruppen får sedan kommentera eller ställa frågor.
  7. Börja.


  Tänk på:

  1. De som bestraffar och belönar oss kan vara vilka som helst, men vi tenderar att lyssna extra mycket på dem vi bryr oss om, till exempel familj, vänner eller förebilder.
  2. Lådväktaren återkommer vid flera tillfällen i materialet och det är därför viktigt att introducera konceptet så tidigt som möjligt.
  3. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att sätta ord på hur förväntningar och normer upprätthålls genom andras och egna handlingar, samt hur detta kan te sig för olika människor i olika sammanhang. Till exempel i kommentarsfält, på skolgårdar eller under familjemiddagar.

 • Instruktioner (5-10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågeställningarna bilden i cirka 5 minuter.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
   Reflektera i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att få deltagarna att börja fundera på hur förväntningar på sex kan få oss att samtycka till sex som vi egentligen inte njuter av. Samt att fundera på hur man kan börja ta mer ansvar för sin egen och andras njutning, detta ibland genom att säga nej.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågeställningarna bilden i cirka 5 minuter.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
   Reflektera i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att väcka reflektion över hur lust kan kännas i kroppen och hur man kan visa samtycke med den.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Ställ frågan: Vad tar ni med er från idag?

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

   Syfte: Att tillsammans sammanfatta vad som gjorts under passet.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.