Kortpass 5: Utsatthet på nätet

Starta pass

Passet handlar om olika former av våld och våldsutsatthet på nätet. Under passet får deltagarna reflektera kring olika typer av våld på nätet, hur det drabbar olika personer samt söka lösningar på vad deltagarna kan göra åt det.

SYFTE

Det här passet syftar till att väcka tankar om vad kränkningar på nätet kan få för konsekvenser och hur man kan ta ansvar om man gjort någon illa på nätet.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Var noga med att skilja på vad som är egna förväntningar och normer kring killar och män, och vilka som är samhällets.
  2. Som ledare är det viktigt att inte prata om hur killar ska vara utan om vilka förväntningar och normer som finns.

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  Del 1

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom del 1 av övningen:
   1. Ni kommer att få fem minuter på er att skriva ner olika exempel på våld ni har sett online.
   2. Det kan exempelvis vara skildringar av våld, hot, kränkningar, rasism, sexism, homofobi eller annat våld.
   3. Vi kommer sedan att lyfta och diskutera resultatet i helgrupp.
  3. Börja.
  4. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Del 2

  1. Gå igenom del 2 av övningen:
   1. Ni ska nu fundera och diskutera utifrån frågeställningarna på bilden.
   2. Ta gärna hjälp av de exempel som ni själva har kommit på, men även de exempel som ges på bilden.
  2. Läs upp frågeställningarna på bilden och gå igenom de olika exemplen de kan fundera utifrån.
  3. Låt grupperna diskutera i cirka 5 minuter.
  4. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  1. Att ibland kan deltagare försöka bräcka varandra i erfarenhet av våld, ”kolla vad jag har sett”. Då är det viktigt att gå vidare och inte fastna i detaljer. Syftet är att se bredden av våld och framförallt det som på en och samma gång kan vara normaliserat och osynliggjort (exempelvis underhållningsvåld), snarare än att redovisa det spektakulära.
  2. Att utsatthet på nätet beror väldigt mycket på omfattning och upprepning. Inte sällan försvarar sig den som vräker ur sig hot med att kalla det för skämt. Personen kan också föra ett resonemang om vad hen själv hade gjort om hen utsattes för liknande behandling. Men att ha svar på tal på ett enskilt påhopp är knappast en strategi för att bemöta ett ständigt flöde av hån och kränkningar. I relation till våld online är resonemang som “lite skit får man tåla”, “den som ger sig in i leken får leken tåla” vanliga, men det görs sällan åtskillnad på hur mycket olika inblandade ska tåla.
  3. Förtryck som homofobi, sexism, rasism och funkofobi slår inte bara mot direkt utpekade grupper utan sätter även gränser för alla. I till exempel homofobiska miljöer begränsas allas rörelsefrihet, eftersom beteenden som ses som uttryck för homosexualitet bestraffas. Jämför hur uttalanden som “Du spelar som en kärring”, “Du gråter som en tjej” eller skällsord som “bög” eller “tattare” kan riktas mot vem som helst,samtidigt som de så klart slår hårdast mot

  Syfte: Att samla och sätta ord på deltagarnas erfarenheter av våld online, samt att få deltagarna att reflektera kring vad som är kränkande på nätet och vad dessa kränkningar får för konsekvenser på olika arenor.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  Del 1

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom del 1 av övningen:
   1. Ni kommer att få fem minuter på er att skriva ner olika exempel på våld ni har sett online.
   2. Det kan exempelvis vara skildringar av våld, hot, kränkningar, rasism, sexism, homofobi eller annat våld.
   3. Vi kommer sedan att lyfta och diskutera resultatet i helgrupp.
  3. Börja.
  4. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Del 2

  1. Gå igenom del 2 av övningen:
   1. Ni ska nu fundera och diskutera utifrån frågeställningarna på bilden.
   2. Ta gärna hjälp av de exempel som ni själva har kommit på, men även de exempel som ges på bilden.
  2. Läs upp frågeställningarna på bilden och gå igenom de olika exemplen de kan fundera utifrån.
  3. Låt grupperna diskutera i cirka 5 minuter.
  4. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  1. Att ibland kan deltagare försöka bräcka varandra i erfarenhet av våld, ”kolla vad jag har sett”. Då är det viktigt att gå vidare och inte fastna i detaljer. Syftet är att se bredden av våld och framförallt det som på en och samma gång kan vara normaliserat och osynliggjort (exempelvis underhållningsvåld), snarare än att redovisa det spektakulära.
  2. Att utsatthet på nätet beror väldigt mycket på omfattning och upprepning. Inte sällan försvarar sig den som vräker ur sig hot med att kalla det för skämt. Personen kan också föra ett resonemang om vad hen själv hade gjort om hen utsattes för liknande behandling. Men att ha svar på tal på ett enskilt påhopp är knappast en strategi för att bemöta ett ständigt flöde av hån och kränkningar. I relation till våld online är resonemang som “lite skit får man tåla”, “den som ger sig in i leken får leken tåla” vanliga, men det görs sällan åtskillnad på hur mycket olika inblandade ska tåla.
  3. Förtryck som homofobi, sexism, rasism och funkofobi slår inte bara mot direkt utpekade grupper utan sätter även gränser för alla. I till exempel homofobiska miljöer begränsas allas rörelsefrihet, eftersom beteenden som ses som uttryck för homosexualitet bestraffas. Jämför hur uttalanden som “Du spelar som en kärring”, “Du gråter som en tjej” eller skällsord som “bög” eller “tattare” kan riktas mot vem som helst,samtidigt som de så klart slår hårdast mot

  Syfte: Att samla och sätta ord på deltagarnas erfarenheter av våld online, samt att få deltagarna att reflektera kring vad som är kränkande på nätet och vad dessa kränkningar får för konsekvenser på olika arenor.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.