När du ska börja att arbeta med Machofabriken rekommenderar vi att du inleder med att läsa detta avsnitt.