Kortpass 9: Att känna efter

Starta pass

Passet handlar om hur normer och förväntningar kan påverka hur och när vi väljer att ha sex. Under passet får deltagarna reflektera hur normer och förväntningar kan påverka vilka val vi göra när det gäller sex.

SYFTE

Syftet här är att börja sätta ord på den egna viljan och lusten samt fundera på vad som leder till välmående.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Att alla vet inte vad en “avatar” är, den kan vara bra att beskriva som “fantasifiguren”. Huvudsaken är att deltagarna förstår att den representerar någon sorts hjältefigur från populärkulturen.

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågeställningarna bilden i cirka 5 minuter.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera tillsammans.

  Tänk på:

  1. Att många deltagare sannolikt inte har några sexuella erfarenheter. Det är viktigt att samtalet inte glider över i att deltagare skryter om sina erfarenheter, eller framhäver dem för att framstå som världsvana. Syftet är omvänt att möjliggöra samtal om osäkerhet inför sex, eller svårigheter och förutfattade meningar om sex.

  Syfte: Att väcka funderingar kring hur våra föreställningar och förväntningar på maskulinitet och femininitet kan prägla hur, eller om, vi har sex.

 • Instruktioner (5-10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågeställningarna bilden i cirka 5 minuter.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp.

  Syfte: Att få deltagarna att börja fundera på hur förväntningar på sex kan få oss att samtycka till sex som vi egentligen inte njuter av. Samt att fundera på hur man kan börja ta mer ansvar för sin egen och andras njutning, detta ibland genom att säga nej.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågeställningarna bilden i cirka 5 minuter.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp.

  Syfte: Att väcka reflektion över hur lust kan kännas i kroppen och hur man kan visa samtycke med den.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.