Pass 3: Att säga ifrån

Starta pass

Passet handlar om sexualiserat våld, killar i grupp, otrygga miljöer samt om hur åskådare kan göra skillnad. Under passet får deltagarna lära sig om och reflektera kring hur de själva kan bidra till att motverka mäns våld genom att bryta normer och att säga ifrån. Vidare berör passet teman som grupptryck, kvinnors utsatthet för sexualiserat våld och mäns överrepresentation bland förövare av sexualbrott.

SYFTE

Passet syftar till att få deltagarna att fundera på hur sexuella trakasserier påverkar de som utsätts, varför folk utsätter andra för dem, samt hur man kan agera som åskådare.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
   1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
   2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
   3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
   4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  3. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
   1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
   2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
   3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
   4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  3. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
   1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
   2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
   3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
   4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  3. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Helgrupp – fråga: Vad gjorde vi förra passet?
  2. Låt några deltagare summera kort vad som gjordes under förra passet.
  3. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Det är inget förhör utan ett stöd för ledaren och deltagarna.
  2. Att hålla tiden för återblicken, fastna inte utan gör den som grund för att fortsätta med övriga övningar i passet.

  Syfte: Att repetera, dela kunskap och samla gruppen kring vad som hände under föregående pass. Det är även ett sätt att inkludera deltagare som inte medverkade då.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
   Reflektera i helgrupp.

  Tänk på:

  1. En vanlig orsak bland killar till att inte säga ifrån är rädslan för bestraffningar, till exempel genom exkludering eller förlorad status i gruppen. Det kan handla om sätt att skapa och ta plats i en hierarki.
  2. Att killars sätt, attityder och kommentarer till att prata om tjejer till viss del handlar om deras relationer till andra killar. Därmed verkar sexism och våld mot andra som ett kitt som håller samman gruppen.
  3. Att en och samma person kan vara åskådare, offer, möjliggörare och/eller förövare i samma situation. I filmen är Jasmine offer för sexuella trakasserier som Jonatan är åskådare till. Samtidigt är han offer för sina kompisars försök att skapa en hierarki mellan dem genom förlöjliganden som anspelar på hans avsaknad av sexuell erfarenhet.
  4. Att Jonatan genom sin passivitet är en möjliggörare för det som sker, särskilt eftersom han ingår i gruppen med personerna som utövar våldet i form av sexuella trakasserier.

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Presentera – repetera vad sexualiserat våld är tillsammans med gruppen.
  2. Besvara eventuella frågor eller funderingar.

  Tänk på:

  1. Detta är bara tänkt att vara en kort repetition, försök därför att hålla tiden på max 5 minuter.

  Syfte: Att repetera vad sexualiserat våld är och kan vara.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Presentera – repetera vad sexualiserat våld är tillsammans med gruppen.
  2. Besvara eventuella frågor eller funderingar.

  Tänk på:

  1. Detta är bara tänkt att vara en kort repetition, försök därför att hålla tiden på max 5 minuter.

  Syfte: Att repetera vad sexualiserat våld är och kan vara.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Presentera – repetera vad sexualiserat våld är tillsammans med gruppen.
  2. Besvara eventuella frågor eller funderingar.

  Tänk på:

  1. Detta är bara tänkt att vara en kort repetition, försök därför att hålla tiden på max 5 minuter.

  Syfte: Att repetera vad sexualiserat våld är och kan vara.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  Del 1

  1. Helgrupp.
  2. Gå igenom övningen:
   1. Ni ska individuellt fundera över påståendet på bilden.
   2. Den ena sidan av rummet är ja-sidan och den andra nej-sidan.
   3. När ni vet vad ni tycker ska ni ställa er på antingen ja eller nej-sidan av rummet.
   4. När ni sedan valt sida ska ni sedan i några minuter prata med en person som valt samma alternativ och berätta varför ni ställde er där ni står och vad ni tänker om det.
  3. Börja.
  4. Helgrupp. Efter ungefär 5 minuter: fråga deltagarna om det är några som vill dela med sig av vad de pratat om.

  Del 2

  1. Helgrupp. Visa nästa bild och ställ frågan.
  2. Be dem diskutera frågan tre och tre på den sidan som de står.
  3. Helgrupp. Efter några minuter: fråga deltagarna om det är några som vill dela med sig av vad de pratat om.

  Tänk på:

  1. Att det kan vara väldigt jobbigt att prata om utsatthet, i synnerhet för sexualiserat våld. Det är därförviktigt att vara tydlig med att övningen inte är en uppmaning till deltagarna att redovisa sina erfarenheter.
  2. Att inte tidigare ha tänkt på risker för att själv utsättas för sexualiserat våld kan få en att underskatta hur hotet om våld påverkar olika personers rörelsefrihet i samhället. Därför är det viktigt att lyssna på andras erfarenheter.

  Syfte: Att genom deltagarnas samlade erfarenheter åskådliggöra att sexualiserat våld begränsar människors utrymme och trygghet. Och att visa att det generellt ser väldigt olika ut beroende på kön.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  Del 1

  1. Helgrupp.
  2. Gå igenom övningen:
   1. Ni ska individuellt fundera över påståendet på bilden.
   2. Den ena sidan av rummet är ja-sidan och den andra nej-sidan.
   3. När ni vet vad ni tycker ska ni ställa er på antingen ja eller nej-sidan av rummet.
   4. När ni sedan valt sida ska ni sedan i några minuter prata med en person som valt samma alternativ och berätta varför ni ställde er där ni står och vad ni tänker om det.
  3. Börja.
  4. Helgrupp. Efter ungefär 5 minuter: fråga deltagarna om det är några som vill dela med sig av vad de pratat om.

  Del 2

  1. Helgrupp. Visa nästa bild och ställ frågan.
  2. Be dem diskutera frågan tre och tre på den sidan som de står.
  3. Helgrupp. Efter några minuter: fråga deltagarna om det är några som vill dela med sig av vad de pratat om.

  Tänk på:

  1. Att det kan vara väldigt jobbigt att prata om utsatthet, i synnerhet för sexualiserat våld. Det är därförviktigt att vara tydlig med att övningen inte är en uppmaning till deltagarna att redovisa sina erfarenheter.
  2. Att inte tidigare ha tänkt på risker för att själv utsättas för sexualiserat våld kan få en att underskatta hur hotet om våld påverkar olika personers rörelsefrihet i samhället. Därför är det viktigt att lyssna på andras erfarenheter.

  Syfte: Att genom deltagarnas samlade erfarenheter åskådliggöra att sexualiserat våld begränsar människors utrymme och trygghet. Och att visa att det generellt ser väldigt olika ut beroende på kön.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  Del 1

  1. Helgrupp.
  2. Gå igenom övningen:
   1. Ni ska individuellt fundera över påståendet på bilden.
   2. Den ena sidan av rummet är ja-sidan och den andra nej-sidan.
   3. När ni vet vad ni tycker ska ni ställa er på antingen ja eller nej-sidan av rummet.
   4. När ni sedan valt sida ska ni sedan i några minuter prata med en person som valt samma alternativ och berätta varför ni ställde er där ni står och vad ni tänker om det.
  3. Börja.
  4. Helgrupp. Efter ungefär 5 minuter: fråga deltagarna om det är några som vill dela med sig av vad de pratat om.

  Del 2

  1. Helgrupp. Visa nästa bild och ställ frågan.
  2. Be dem diskutera frågan tre och tre på den sidan som de står.
  3. Helgrupp. Efter några minuter: fråga deltagarna om det är några som vill dela med sig av vad de pratat om.

  Tänk på:

  1. Att det kan vara väldigt jobbigt att prata om utsatthet, i synnerhet för sexualiserat våld. Det är därförviktigt att vara tydlig med att övningen inte är en uppmaning till deltagarna att redovisa sina erfarenheter.
  2. Att inte tidigare ha tänkt på risker för att själv utsättas för sexualiserat våld kan få en att underskatta hur hotet om våld påverkar olika personers rörelsefrihet i samhället. Därför är det viktigt att lyssna på andras erfarenheter.

  Syfte: Att genom deltagarnas samlade erfarenheter åskådliggöra att sexualiserat våld begränsar människors utrymme och trygghet. Och att visa att det generellt ser väldigt olika ut beroende på kön.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  Del 1

  1. Helgrupp.
  2. Gå igenom övningen:
   1. Ni ska individuellt fundera över påståendet på bilden.
   2. Den ena sidan av rummet är ja-sidan och den andra nej-sidan.
   3. När ni vet vad ni tycker ska ni ställa er på antingen ja eller nej-sidan av rummet.
   4. När ni sedan valt sida ska ni sedan i några minuter prata med en person som valt samma alternativ och berätta varför ni ställde er där ni står och vad ni tänker om det.
  3. Börja.
  4. Helgrupp. Efter ungefär 5 minuter: fråga deltagarna om det är några som vill dela med sig av vad de pratat om.

  Del 2

  1. Helgrupp. Visa nästa bild och ställ frågan.
  2. Be dem diskutera frågan tre och tre på den sidan som de står.
  3. Helgrupp. Efter några minuter: fråga deltagarna om det är några som vill dela med sig av vad de pratat om.

  Tänk på:

  1. Att det kan vara väldigt jobbigt att prata om utsatthet, i synnerhet för sexualiserat våld. Det är därförviktigt att vara tydlig med att övningen inte är en uppmaning till deltagarna att redovisa sina erfarenheter.
  2. Att inte tidigare ha tänkt på risker för att själv utsättas för sexualiserat våld kan få en att underskatta hur hotet om våld påverkar olika personers rörelsefrihet i samhället. Därför är det viktigt att lyssna på andras erfarenheter.

  Syfte: Att genom deltagarnas samlade erfarenheter åskådliggöra att sexualiserat våld begränsar människors utrymme och trygghet. Och att visa att det generellt ser väldigt olika ut beroende på kön.

 • Instruktioner (5-10 minuter):

  1. Presentera bilden.
   Besvara eventuella frågor eller funderingar.
  2. Nästa bild.
  3. Helgrupp – ställ frågan till deltagarna.

  Tänk på:

  1. Att det här är ett moment i materialet där du som ledare behöver överföra kunskap om sexualiserat våld och sexualbrottslighet, uppgiften är inte bara att få deltagarna att reflektera.
  2. Att personer reagerar olika på att utsättas för sexualiserat våld. Vissa blir till exempel handlingsförlamade. Om någon då säger “varför gjorde hen ingenting?” kan det förstås som ett ifrågasättande av offrets berättelse och kan skapa otrygghet.

  Syfte: Att medvetandegöra deltagarna om hur viktigt kön är i relation till sexualiserat våld, både när det gäller förövare och utsatta, samt att grunda detta i befintlig statistik.

 • Instruktioner (5-10 minuter):

  1. Presentera bilden.
   Besvara eventuella frågor eller funderingar.
  2. Nästa bild.
  3. Helgrupp – ställ frågan till deltagarna.

  Tänk på:

  1. Att det här är ett moment i materialet där du som ledare behöver överföra kunskap om sexualiserat våld och sexualbrottslighet, uppgiften är inte bara att få deltagarna att reflektera.
  2. Att personer reagerar olika på att utsättas för sexualiserat våld. Vissa blir till exempel handlingsförlamade. Om någon då säger “varför gjorde hen ingenting?” kan det förstås som ett ifrågasättande av offrets berättelse och kan skapa otrygghet.

  Syfte: Att medvetandegöra deltagarna om hur viktigt kön är i relation till sexualiserat våld, både när det gäller förövare och utsatta, samt att grunda detta i befintlig statistik.

 • Instruktioner (5-10 minuter):

  1. Presentera bilden.
   Besvara eventuella frågor eller funderingar.
  2. Nästa bild.
  3. Helgrupp – ställ frågan till deltagarna.

  Tänk på:

  1. Att det här är ett moment i materialet där du som ledare behöver överföra kunskap om sexualiserat våld och sexualbrottslighet, uppgiften är inte bara att få deltagarna att reflektera.
  2. Att personer reagerar olika på att utsättas för sexualiserat våld. Vissa blir till exempel handlingsförlamade. Om någon då säger “varför gjorde hen ingenting?” kan det förstås som ett ifrågasättande av offrets berättelse och kan skapa otrygghet.

  Syfte: Att medvetandegöra deltagarna om hur viktigt kön är i relation till sexualiserat våld, både när det gäller förövare och utsatta, samt att grunda detta i befintlig statistik.

 • Instruktioner (5-10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att fundera över vad man som åskådare konkret kan göra för att motverka sexualiserat våld.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Ställ frågan: Vad tar ni med er från idag?

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att tillsammans sammanfatta vad som gjorts under passet.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.