Gamla formuläret

Pris för per licens/prenumeration är 1000 kr/år och löper 1 år.

Böckerna kostar 500 kr/styck. Boken innehåller teori och instruktioner för ledare och ordinarie pass.

Observera att pass genomförs via hemsidan och därmed en bok inget krav för att använda materialet.

Ingen moms eller frakt tillkommer.

Mer information finns under Villkor.
Fullständig leveransadress


För att få tillgång till Machofabrikens metodmaterial behöver du teckna en prenumeration. En prenumeration löper över 1 år och är kopplad till en  licens/användare och e-postadress. Ingen moms tillkommer till priserna. prenumerationer regleras enligt följande:

Om prenumerationen inte sägs upp minst en månad före avtalstidens utgång via e-post eller telefon förlängs avtalet ytterligare 1 år (365 dagar). Uppsägning görs till info@machofabriken.se. Under avtalstiden kommer kan kunden erhålla e-post angående nyheter kopplade till Machofabriken. Machofabriken sparar de uppgifter som angavs vid beställningen för att kunna skicka information och för fakturering. Dessa uppgifter sparas så länge kunden prenumererar på tjänsten.Prenumerationen börjar löpa från och med det datum då e-postmeddelande med kundens inloggningsuppgifter har skickats ut till angiven e-postadress. Allt innehåll i Machofabrikens metodmaterial är skyddade av upphovsrättslagen och får inte kopieras eller spridas vidare. Machofabriken får disponeras fritt inom den juridiska enhet och dess ordinarie verksamhet – exempelvis en skola eller en arbetsplats – som har tecknat prenumerationen. Machofabriken får ej användas för kommersiellt bruk, det vill säga det är inte tillåtet att visa eller använda materialet om man tar betalt i samband med visningar eller utbildning om materialet.

Machofabriken och dess ägare förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i metodmaterialet.


Leave this empty/Fyll inte i detta fält:


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.