Pass 1: Normer och lådor

Starta pass

Passet handlar om föreställningar och normer kring manlighet. Under passet får deltagarna lära sig om och reflektera kring normer, samt hur de och andra människor påverkas av dem. Vidare introduceras konceptet med manslådan som en bild för hur normer och förväntningar kan verka begränsande för människor.

SYFTE

Att lägga en grund för att arbete med normer och förväntningar genom att deltagarna får sätta ord på dem. Maskulinitet beskrivs här som de beteenden, egenskaper och uppträdanden som förväntas av killar. Konkret får deltagarna, oavsett kön, sätta ord på vilka förväntningar de uppfattar att det finns på män i samhället och hur de upprätthålls, förändras, är svåra att leva upp till eller bryta mot. Vi går även igenom hur normer fungerar.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
   1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
   2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
   3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
   4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  3. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
   1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
   2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
   3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
   4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  3. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
   1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
   2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
   3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
   4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  3. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Var noga med att skilja på vad som är egna förväntningar och normer kring killar och män, och vilka som är samhällets.
  2. Som ledare är det viktigt att inte prata om hur killar ska vara utan om vilka förväntningar och normer som finns.

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Visa bilden “Vad är normer?”, ställ frågan: “Vad tänker ni på när ni ser ordet normer?”
  2. Låt deltagarna ge några exempel.
  3. Presentera de resterande bilderna i “Vad är normer”.

  Att tänka på:

  1. Det är vanligt med föreställningar om normer som ensidigt positiva eller negativa,eller att de enbart är kopplade till identitet. Det vill säga att man fokuserarpå vad någon är eller ses som, till exempel “vit”, “man”, “medelklass”, “hetero” och så vidare, snarare än vad personer gör och vilka förväntningar på beteende som finns i givna sammanhang.
  2. Det är vanligt med en föreställning om att “normkritik” innebär att vara negativ till normer snarare än att analysera hur de fungerar.
  3. I “Vad är normer” ligger fokus på att synliggöra normer som mellanmänskliga regler, uttalade eller outtalade.

  Syfte: Att ge deltagarna en förståelse för normer som öppnar upp för möjligheten att förändra, förstärka, försvara eller förkasta normer.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Visa bilden “Vad är normer?”, ställ frågan: “Vad tänker ni på när ni ser ordet normer?”
  2. Låt deltagarna ge några exempel.
  3. Presentera de resterande bilderna i “Vad är normer”.

  Att tänka på:

  1. Det är vanligt med föreställningar om normer som ensidigt positiva eller negativa,eller att de enbart är kopplade till identitet. Det vill säga att man fokuserarpå vad någon är eller ses som, till exempel “vit”, “man”, “medelklass”, “hetero” och så vidare, snarare än vad personer gör och vilka förväntningar på beteende som finns i givna sammanhang.
  2. Det är vanligt med en föreställning om att “normkritik” innebär att vara negativ till normer snarare än att analysera hur de fungerar.
  3. I “Vad är normer” ligger fokus på att synliggöra normer som mellanmänskliga regler, uttalade eller outtalade.

  Syfte: Att ge deltagarna en förståelse för normer som öppnar upp för möjligheten att förändra, förstärka, försvara eller förkasta normer.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Visa bilden “Vad är normer?”, ställ frågan: “Vad tänker ni på när ni ser ordet normer?”
  2. Låt deltagarna ge några exempel.
  3. Presentera de resterande bilderna i “Vad är normer”.

  Att tänka på:

  1. Det är vanligt med föreställningar om normer som ensidigt positiva eller negativa,eller att de enbart är kopplade till identitet. Det vill säga att man fokuserarpå vad någon är eller ses som, till exempel “vit”, “man”, “medelklass”, “hetero” och så vidare, snarare än vad personer gör och vilka förväntningar på beteende som finns i givna sammanhang.
  2. Det är vanligt med en föreställning om att “normkritik” innebär att vara negativ till normer snarare än att analysera hur de fungerar.
  3. I “Vad är normer” ligger fokus på att synliggöra normer som mellanmänskliga regler, uttalade eller outtalade.

  Syfte: Att ge deltagarna en förståelse för normer som öppnar upp för möjligheten att förändra, förstärka, försvara eller förkasta normer.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Visa bilden “Vad är normer?”, ställ frågan: “Vad tänker ni på när ni ser ordet normer?”
  2. Låt deltagarna ge några exempel.
  3. Presentera de resterande bilderna i “Vad är normer”.

  Att tänka på:

  1. Det är vanligt med föreställningar om normer som ensidigt positiva eller negativa,eller att de enbart är kopplade till identitet. Det vill säga att man fokuserarpå vad någon är eller ses som, till exempel “vit”, “man”, “medelklass”, “hetero” och så vidare, snarare än vad personer gör och vilka förväntningar på beteende som finns i givna sammanhang.
  2. Det är vanligt med en föreställning om att “normkritik” innebär att vara negativ till normer snarare än att analysera hur de fungerar.
  3. I “Vad är normer” ligger fokus på att synliggöra normer som mellanmänskliga regler, uttalade eller outtalade.

  Syfte: Att ge deltagarna en förståelse för normer som öppnar upp för möjligheten att förändra, förstärka, försvara eller förkasta normer.

 • Instruktioner (10 minuter):

  Del 1

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:
   1. Ni ska nu få bygga en egen låda som i filmen.
   2. Varje grupp kommer att få post it-lappar.
   3. I grupperna ska ni fundera över vad ni tycker är vanliga föreställningar och normer kring hur killar och män förväntas vara.
   4. Varje grupp skriver sedan ner de föreställningar och normer de tycker är vanliga på lapparna.
   5. Varje post it-lapp representerar en förväntning eller norm. Precis om lådorna i filmen På golvet.
   6. Skriv en sak per post it-lapp.
   7. Föreställningar kan även uttryckas som negationer – till exempel ”inte vara svag”.
   8. Fundera exempelvis utifrån de kategorier som finns på bilden (utbildning, jobb osv.), men det går också bra att fundera utifrån egna.
   9. Turas om att skriva.
   10. Sätt lappar på er låda eller bordet om ni inte har en låda.
  3. Dela ut pennor och post it-lappar till grupperna.
  4. Börja.

  Del 2

  Använder låda

  1. När tiden är ute så ska varje smågrupp i tur och ordning presentera sin låda i helgrupp.
  2. De läser upp en post it-lapp i taget och berättar lite mer djupgående om ett par av dem – hur tänkte de när de valde att skriva just detta?
  3. Slut.

  Använder inte låda

  1. När tiden är ute så ska varje smågrupp i tur och ordning presentera vad de skrivit i helgrupp.
  2. De läser upp en post it-lapp i taget och sätter den sedan på tavlan samt berättar lite mer djupgående om ett par av dem – hur tänkte de när de valde att skriva just detta?
  3. Slut.

  Exempel på möjliga följdfrågor:

  1. Tänker ni att lådan ser likadan ut oavsett kön?
  2. Hur påverkar dessa förväntningar och normer andra människor – killar, tjejer och andra?
  3. Betyder ord som “stark”, “självständig” eller “kaxig” samma sak om de sägs om män eller kvinnor?

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att betona att de endast ska skriva en sak per post it-lapp.
  2. Om flera grupper har skrivit samma sak på sina lappar så kan det finnas en pedagogisk poäng med att fråga deltagarna vad de tror det beror på.

  Syfte: Att tillsammans synliggöra vilka förväntningar och normer kring killar och män som deltagarna anser är vanliga.

  Material: Pennor, post it-lappar och eventuellt kartonger/lådor till varje grupp.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:

  Wordcloud (10 minuter)

  1. Ni ska nu under ungefär 5 minuter fundera över vilka av de förväntningar och normer som har presenterats under passet som ni skulle vilja ta bort.
  2. Ni utser en person i gruppen som ansvarar för att skriva in de förväntningar och normer som ni gruppen skulle vilja ta bort i Wordcloud.
  3. När tiden är ute kommer ni att reflektera kring resultatet i helgrupp.

  Papper och penna (10 – 15 minuter)

  1. Ni ska nu under ungefär 5 minuter fundera över vilka av de förväntningar och normer som har presenterats under passet som ni skulle vilja ta bort.
  2. Ni utser en person i gruppen som ansvarar för att anteckna deförväntningar och normer som ni skulle vilja ta bort.
  3. När tiden är ute kommer ni att få reflektera kring resultatet tillsammans med en annan smågrupp.

  3. Börja.
  4. Efter ungefär 5 minuter påbörja reflektion enligt punkt c.

  Tänk på:

  1. Att meningen med övningen inte är att leta fel hos individuella killar och män utan att tillsammans problematisera destruktiva förväntningar och normer.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att reflektera kring vilka förväntningar och normer kring killar och män deltagarna tycker är positiva respektive negativa.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Ställ frågan: Vad tar ni med er från idag?

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att tillsammans sammanfatta vad som gjorts under passet.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.