Pass 2: Samtycke och frivillighet

Starta pass

Passet handlar om samtycke och frivillighet samt hur man kan agera som åskådare. Under passet får deltagarna lära sig om och reflektera kring samtycke och frivillighet – vad är det och hur försäkrar du dig om att det finns ett samtycke. Vidare berörs teman som åskådarperspektiv, tjatsex och negativ lojalitet.

SYFTE

Det här passet förklarar samtycke och frivillighet, inte bara ur det strikt juridiska perspektivet, utan det syftar till att få deltagarna att fundera på hur man kommunicerar samtycke.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
   1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
   2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
   3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
   4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  3. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
   1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
   2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
   3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
   4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  3. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
   1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
   2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
   3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
   4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  3. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Helgrupp – fråga: Vad gjorde vi förra passet?
  2. Låt några deltagare summera kort vad som gjordes under förra passet.
  3. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Det är inget förhör utan ett stöd för ledaren och deltagarna.
  2. Att hålla tiden för återblicken, fastna inte utan gör den som grund för att fortsätta med övriga övningar i passet.

  Syfte: Att repetera, dela kunskap och samla gruppen kring vad som hände under föregående pass. Det är även ett sätt att inkludera deltagare som inte medverkade då.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Läs upp definitionen av samtycke.
  3. Presentera nästa bild med exemplen.
  4. Nästa bild.
  5. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilden.
  6. Helgrupp – efterfråga några exempel på varje fråga från gruppen.
  7. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Att ett samtycke som givits under tvång eller hot inte äger någon giltighet, varken moraliskt eller juridiskt. Var tydlig med detta.
  2. Att ett givet samtycke är något som kan förändras när som helst och att man behöver vara uppmärksam på om någon inte längre vill.
  3. Samtycke i sex handlar inte om något som regleras genom avtalsrätt (ett vanligt förekommande missförstånd), utan att den som tar initiativ har ansvar att försäkra sig om att den andra parten är med av egen fri vilja, vilket till exempel kan uttryckas muntligt eller med minspel och kroppsspråk.

  Syfte: Att definiera och samtidigt fundera kring begreppet samtycke.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Läs upp definitionen av samtycke.
  3. Presentera nästa bild med exemplen.
  4. Nästa bild.
  5. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilden.
  6. Helgrupp – efterfråga några exempel på varje fråga från gruppen.
  7. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Att ett samtycke som givits under tvång eller hot inte äger någon giltighet, varken moraliskt eller juridiskt. Var tydlig med detta.
  2. Att ett givet samtycke är något som kan förändras när som helst och att man behöver vara uppmärksam på om någon inte längre vill.
  3. Samtycke i sex handlar inte om något som regleras genom avtalsrätt (ett vanligt förekommande missförstånd), utan att den som tar initiativ har ansvar att försäkra sig om att den andra parten är med av egen fri vilja, vilket till exempel kan uttryckas muntligt eller med minspel och kroppsspråk.

  Syfte: Att definiera och samtidigt fundera kring begreppet samtycke.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Smågrupper
  2. Presentera bilden med exemplen.
  3. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilden.
  4. Helgrupp – efterfråga några exempel på varje fråga från gruppen.
  5. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Att ett samtycke som givits under tvång eller hot inte äger någon giltighet, varken moraliskt eller juridiskt. Var tydlig med detta.
  2. Att ett givet samtycke är något som kan förändras när som helst och att man behöver vara uppmärksam på om någon inte längre vill.
  3. Samtycke i sex handlar inte om något som regleras genom avtalsrätt (ett vanligt förekommande missförstånd), utan att den som tar initiativ har ansvar att försäkra sig om att den andra parten är med av egen fri vilja, vilket till exempel kan uttryckas muntligt eller med minspel och kroppsspråk.

  Syfte: Att definiera och samtidigt fundera kring begreppet samtycke.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Smågrupper
  2. Presentera bilden med exemplen.
  3. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilden.
  4. Helgrupp – efterfråga några exempel på varje fråga från gruppen.
  5. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.
  6. Nästa bild.

  Tänk på:

  1. Att ett samtycke som givits under tvång eller hot inte äger någon giltighet, varken moraliskt eller juridiskt. Var tydlig med detta.
  2. Att ett givet samtycke är något som kan förändras när som helst och att man behöver vara uppmärksam på om någon inte längre vill.
  3. Samtycke i sex handlar inte om något som regleras genom avtalsrätt (ett vanligt förekommande missförstånd), utan att den som tar initiativ har ansvar att försäkra sig om att den andra parten är med av egen fri vilja, vilket till exempel kan uttryckas muntligt eller med minspel och kroppsspråk.

  Syfte: Att definiera och samtidigt fundera kring begreppet samtycke.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilden.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp

  Tänk på:

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilderna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp

  Tänk på att:

  1. Syftet med frågeställningarna är att deltagarna först ska göra ett moraliskt ställningstagande i en situation där en vän är offer. Därefter får de ta ställning till om en vän istället vore förövare. Det är därför viktigt att som ledare också ställa följdfrågor om deltagarna ändrar sina moraliska principer beroende på vem de har en närmre relation till.
  2. Det i gruppen kan finnas deltagare som är utsatta för, har utsatt andra för, eller varit åskådare till övergrepp.
  3. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att öva på empati och förståelse samt att reflektera kring att vara aktiv åskådare och påverka sin omgivning. Vidare syftar passet till att reflektera kring hur relationer till offer och förövare påverkar hur vi agerar som åskådare.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilderna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp

  Tänk på att:

  1. Syftet med frågeställningarna är att deltagarna först ska göra ett moraliskt ställningstagande i en situation där en vän är offer. Därefter får de ta ställning till om en vän istället vore förövare. Det är därför viktigt att som ledare också ställa följdfrågor om deltagarna ändrar sina moraliska principer beroende på vem de har en närmre relation till.
  2. Det i gruppen kan finnas deltagare som är utsatta för, har utsatt andra för, eller varit åskådare till övergrepp.
  3. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att öva på empati och förståelse samt att reflektera kring att vara aktiv åskådare och påverka sin omgivning. Vidare syftar passet till att reflektera kring hur relationer till offer och förövare påverkar hur vi agerar som åskådare.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Ställ frågan: Vad tar ni med er från idag?

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att tillsammans sammanfatta vad som gjorts under passet.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.