Pass 5: Prata om det

Starta pass

Passet handlar om att kommunicera känslor både med ord och kroppsspråk. Under passet får deltagarna prova på att gestalta olika känslor samt reflektera kring hur vissa känslor kan vara svårare att visa i vissa sammanhang.

Syfte

Passet syftar till att väcka funderingar kring förväntningar på sex och press på att leva upp till de förväntningarna, att fundera på sin egen lust och hur den kan krocka med föreställningar om att duga.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.