Pass 7: Att känna efter

Starta pass

Passet handlar om hur normer och förväntningar kan påverka hur och när vi väljer att ha sex. Under passet får deltagarna reflektera hur lådväktare, normer och förväntningar kan påverka vilka val vi gör när det gäller sex. Vidare får deltagarna fundera kring hur man faktiskt kan veta om man själv eller någon annan faktiskt vill ha sex.

Syfte: Syftet här är att börja sätta ord på den egna viljan och lusten samt fundera på vad som leder till välmående.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.