Kapitlet handlar om olika typer av våld, samtycke och frivillighet, samt utsatthet på nätet. Under kapitlet får deltagarna lära sig om och reflektera kring olika typer av våld och hur de själva kan bidra till att motverka våldet genom att agera som åskådare. Vidare får deltagarna möjlighet att fundera kring samtycke och ansvar.