Kortpass 2: Fördelar och nackdelar

Starta pass

Passet handlar om vad som påverkar vilka möjligheter olika människor och grupper får tillgång till i samhället. Under passet får deltagarna reflektera kring hur faktorer så som kön, ålder, etnicitet, hudfärg, funktionsvariationer, könsidentitet, sexualitet och klass kan påverka individer och gruppers möjligheter.

SYFTE

Att ge deltagarna tillfälle att öva sig att se andras och varandras olika förutsättningar och se hur vi kan formas av mycket mer än förväntningar utifrån kön.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om
  4. Reflektera i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Det viktigt att komma ihåg att fördelar respektive nackdelar sällan är konstanta, de varierar med sammanhang och kan förändras över tid. I Machofabriken är målet främst att söka lösningar och positiv förändring.
  2. Som ledare är det viktiga att betona empati med och förståelse för andra samt att alla har olika fördelar och nackdelar i livet. Men det behövs även en förståelse för att vissa kan ha det lättare eller svårare än andra. Man kan till exempel inte likställa en situation där man riskerar utsättas för våld, med en där man känner sig lite obekväm.
  3. Påminn vid behov om att alla typer av utsatthet inte syns. Det kan röra sig om psykisk ohälsa, vissa funktionsnedsättningar, sjukdom, missbruk, fattigdom, svåra hemförhållanden med mera. Många saker som gör livet jobbigt är ofta svåra att tala om på grund av rädsla för att dömas av omgivningen.

  Syfte: Ett samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Gå igenom övningen:
   1. Behåll smågrupperna från föregående övning.
   2. Varje grupp kommer att få ut en uppsättning låtsaskompisar.
   3. Välj ut tre av dessa.
   4. Ni kommer sedan utifrån de valda låtsaskompisarna att få ungefär 10 minuter på er att fundera kring frågeställningarna på bilderna.
   5. Gör stödanteckningar kring vad ni kommer fram till.
   6. Turas om att anteckna.
   7. När tiden är ute kommer vi att reflektera kring resultatet i helgrupp.
  2. Dela ut en uppsättning låtsaskompisar till varje grupp.
  3. Börja.
  4. Avsluta efter cirka 10 minuter.
  5. Helgrupp – låt varje grupp berätta om hur de resonerat kring någon av låtsaskompisarna utifrån frågeställningarna.

  Tänk på:

  1. Övningen bygger på att deltagarna spekulerar utifrån den begränsade information som ges om låtsaskompisarna. Uppmuntra dem därför att fantisera och var tydlig med att det inte finns några rätt eller fel.
  2. Kom ihåg att fördelar respektive nackdelar sällan är konstanta,de varierar med sammanhang och kan förändras över tid. I Machofabriken är målet främst att skapa reflektion och uppmuntra positiv förändring.
  3. Som ledare är det viktiga att betona empati med och förståelse för andra samt att alla har olika fördelar och nackdelar i livet. Men det behövs även en förståelse för att vissa kan ha det lättare eller svårare än andra. Man kan till exempel inte likställa en situation där man riskerar utsättas för våld, med en där man känner sig lite obekväm.
  4. Påminn vid behov om att alla typer av utsatthet inte syns. Det kan röra sig om psykisk ohälsa, vissa funktionsnedsättningar, sjukdom, missbruk, fattigdom, svåra hemförhållanden med mera. Många saker som gör livet jobbigt är ofta svåra att tala om på grund av rädsla för att dömas av omgivningen.

  Syfte: Att öva sig på att ha empati med och förståelse för andra individers olika förutsättningar i skilda sammanhang och att reflektera kring hur detta påverkas av konkreta handlingar i form av belöningar och bestraffningar.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Gå igenom övningen:
   1. Behåll smågrupperna från föregående övning.
   2. Varje grupp kommer att få ut en uppsättning låtsaskompisar.
   3. Välj ut tre av dessa.
   4. Ni kommer sedan utifrån de valda låtsaskompisarna att få ungefär 10 minuter på er att fundera kring frågeställningarna på bilderna.
   5. Gör stödanteckningar kring vad ni kommer fram till.
   6. Turas om att anteckna.
   7. När tiden är ute kommer vi att reflektera kring resultatet i helgrupp.
  2. Dela ut en uppsättning låtsaskompisar till varje grupp.
  3. Börja.
  4. Avsluta efter cirka 10 minuter.
  5. Helgrupp – låt varje grupp berätta om hur de resonerat kring någon av låtsaskompisarna utifrån frågeställningarna.

  Tänk på:

  1. Övningen bygger på att deltagarna spekulerar utifrån den begränsade information som ges om låtsaskompisarna. Uppmuntra dem därför att fantisera och var tydlig med att det inte finns några rätt eller fel.
  2. Kom ihåg att fördelar respektive nackdelar sällan är konstanta,de varierar med sammanhang och kan förändras över tid. I Machofabriken är målet främst att skapa reflektion och uppmuntra positiv förändring.
  3. Som ledare är det viktiga att betona empati med och förståelse för andra samt att alla har olika fördelar och nackdelar i livet. Men det behövs även en förståelse för att vissa kan ha det lättare eller svårare än andra. Man kan till exempel inte likställa en situation där man riskerar utsättas för våld, med en där man känner sig lite obekväm.
  4. Påminn vid behov om att alla typer av utsatthet inte syns. Det kan röra sig om psykisk ohälsa, vissa funktionsnedsättningar, sjukdom, missbruk, fattigdom, svåra hemförhållanden med mera. Många saker som gör livet jobbigt är ofta svåra att tala om på grund av rädsla för att dömas av omgivningen.

  Syfte: Att öva sig på att ha empati med och förståelse för andra individers olika förutsättningar i skilda sammanhang och att reflektera kring hur detta påverkas av konkreta handlingar i form av belöningar och bestraffningar.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilderna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att fundera kring vilka handlingar i form av belöningar respektive bestraffningar som människor kan använda sig av för att inkludera eller exkludera personer i relation till olika sammanhang.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.