Kortpass 4: Samtycke och frivillighet

Starta pass

Passet handlar om samtycke och frivillighet samt hur man kan agera som åskådare. Under passet får deltagarna lära sig om och reflektera kring samtycke och frivillighet – vad är det och hur försäkrar du dig om att det finns ett samtycke. Vidare berörs teman som åskådarperspektiv, tjatsex och negativ lojalitet.

SYFTE

Det här passet förklarar samtycke och frivillighet, inte bara ur det strikt juridiska perspektivet, utan det syftar till att få deltagarna att fundera på hur man kommunicerar samtycke.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Del 1 (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Läs upp definitionen av samtycke.
  3. Presentera nästa bild med exemplen.
  4. Nästa bild.
  5. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilden.
  6. Helgrupp – efterfråga några exempel på varje fråga från gruppen.
  7. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Att ett samtycke som givits under tvång eller hot inte äger någon giltighet, varken moraliskt eller juridiskt. Var tydlig med detta.
  2. Att ett givet samtycke är något som kan förändras när som helst och att man behöver vara uppmärksam på om någon inte längre vill.
  3. Samtycke i sex handlar inte om något som regleras genom avtalsrätt (ett vanligt förekommande missförstånd), utan att den som tar initiativ har ansvar att försäkra sig om att den andra parten är med av egen fri vilja, vilket till exempel kan uttryckas muntligt eller med minspel och kroppsspråk.

  Syfte: Att definiera och samtidigt fundera kring begreppet samtycke.

 • Del 1 (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Läs upp definitionen av samtycke.
  3. Presentera nästa bild med exemplen.
  4. Nästa bild.
  5. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilden.
  6. Helgrupp – efterfråga några exempel på varje fråga från gruppen.
  7. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Att ett samtycke som givits under tvång eller hot inte äger någon giltighet, varken moraliskt eller juridiskt. Var tydlig med detta.
  2. Att ett givet samtycke är något som kan förändras när som helst och att man behöver vara uppmärksam på om någon inte längre vill.
  3. Samtycke i sex handlar inte om något som regleras genom avtalsrätt (ett vanligt förekommande missförstånd), utan att den som tar initiativ har ansvar att försäkra sig om att den andra parten är med av egen fri vilja, vilket till exempel kan uttryckas muntligt eller med minspel och kroppsspråk.

  Syfte: Att definiera och samtidigt fundera kring begreppet samtycke.

 • Del 1 (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Läs upp definitionen av samtycke.
  3. Presentera nästa bild med exemplen.
  4. Nästa bild.
  5. Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilden.
  6. Helgrupp – efterfråga några exempel på varje fråga från gruppen.
  7. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Att ett samtycke som givits under tvång eller hot inte äger någon giltighet, varken moraliskt eller juridiskt. Var tydlig med detta.
  2. Att ett givet samtycke är något som kan förändras när som helst och att man behöver vara uppmärksam på om någon inte längre vill.
  3. Samtycke i sex handlar inte om något som regleras genom avtalsrätt (ett vanligt förekommande missförstånd), utan att den som tar initiativ har ansvar att försäkra sig om att den andra parten är med av egen fri vilja, vilket till exempel kan uttryckas muntligt eller med minspel och kroppsspråk.

  Syfte: Att definiera och samtidigt fundera kring begreppet samtycke.

 • Del 2 (10 minuter):

  Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.

  Låt deltagarna diskutera utifrån frågorna på bilden.

  Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Reflektera i helgrupp

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.