Om Machofabriken

Läs mer och beställ

Machofabriken är ett verktyg för arbete för jämställdhet och mot våld bland unga. Det består av filmer, övningar och samtalsunderlag som möjliggör starten på ifrågasättande av begränsande och destruktiva killnormer. Materialet är gjort för lärare, ungdomsledare, tränare, fritidspersonal, fältassistenter och andra som arbetar med unga från 13 år och uppåt.

Machofabriken vänder sig till ungdomar – oavsett kön – i åldrarna 13-25. Deltagarna får genom filmer, interaktiva övningar och samtal möjligheten att reflektera kring ämnen såsom vänskap och relationer, sexuella trakasserier, samtycke, våld och ungas utsatthet på nätet. Materialet är uppdelat i fyra teman och passen kan genomföras på 20 till 60 minuter samt är lätt att anpassa utifrån gruppen och verksamhetens förutsättningar.

Målet är att skapa förutsättningar för unga att leva friare liv och minska förekomsten av våld, kränkningar och trakasserier. Materialet är framtaget för att kunna användas inom skolan och i till exempel öppen ungdomsverksamhet, idrottsföreningar och tjej- och ungdomsjourer.

Machofabriken är en verksamhet som ägs gemensamt av Unizon och organisationen MÄN. Amphi Produktion har i samråd med ägarorganisationerna producerat Machofabrikens filmer och visst innehåll. Organisationen ROKS har under framtagandet av materialet bidragit med sin kunskap och erfarenhet.

Machofabriken har möjliggjorts med medel från Arvsfonden.

Beställ metodmaterialet
Boka utbildning


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.