Testa ett pass från Machofabriken

På den här sidan hittar du ett utdrag ur Machofabrikens pass som handlar om svartsjuka. Du kan bläddra igenom de första sidorna i presentationen och se filmen som hör till lektionen. Här kan du beställa hela metodmaterialet, och här kan du boka en utbildning.

Syfte

Det här passet syftar till att skapa förståelse för vad som kan leda till våld i relationer, men också väcka funderingar kring vad omgivningen kan göra om de ser tecken på våld i relationer.

Passet handlar om våld i ungas nära relationer, kontroll och hur svårt det kan vara att veta om någon är utövare av eller utsatt för våld. Under passet får deltagarna reflektera kring svartsjuka, kontroll, sociala medier samt hur lågintensivt våld i nära relationer kan ta sig form och normaliseras. Deltagarna får även fundera kring hur de kan upptäcka och stötta någon som utsätts för, eller riskerar att utsätta någon för, våld i en relation.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

   Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen.
  3. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.
 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Helgrupp – fråga: Vad gjorde vi förra passet?
  2. Låt några deltagare summera kort vad som gjordes under förra passet.
  3. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Det är inget förhör utan ett stöd för ledaren och deltagarna.
  2. Att hålla tiden för återblicken, fastna inte utan gör den som grund för att fortsätta med övriga övningar i passet.

   Syfte: Att repetera, dela kunskap och samla gruppen kring vad som hände under föregående pass. Det är även ett sätt att inkludera deltagare som inte medverkade då.

  Instruktioner (10 minuter):

  Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  Reflektera
  Tänk på:

  Att många inte har någon pappa, eller inte har någon närvarande pappa. Filmen och övningen kan väcka känslor och tankar som inte nödvändigtvis har med filmens direkta tema att göra, men som det kan vara bra att prata om ändå.
  Pappan i filmen förmår sin son att berätta om utsatthet, men det kan så klart vem som helst som åtnjuter förtroende göra.
  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

  Instruktioner (5 minuter):

  Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  Låt deltagarna diskutera frågeställningen.
  Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  Tänk på:

  Att en del deltagare i själva övningen kanske inte ens vill vara med i den! Det kan vara bra att bjuda på ett medgivande av det, för att resonera kring vilka kompromisser det är rimligt att göra i en grupp.
  Syfte: Att tillsammans reflektera över hur grupptryck kan påverka ens val.

  Instruktioner (5 minuter):

  Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  Låt deltagarna diskutera frågeställningen.
  Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  Tänk på:

  Att en del deltagare i själva övningen kanske inte ens vill vara med i den! Det kan vara bra att bjuda på ett medgivande av det, för att resonera kring vilka kompromisser det är rimligt att göra i en grupp.
  Syfte: Att tillsammans reflektera över hur grupptryck kan påverka ens val.

  Instruktioner (5 minuter):

  Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  Låt deltagarna diskutera frågeställningen.
  Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  Tänk på:

  Att en del deltagare i själva övningen kanske inte ens vill vara med i den! Det kan vara bra att bjuda på ett medgivande av det, för att resonera kring vilka kompromisser det är rimligt att göra i en grupp.
  Syfte: Att tillsammans reflektera över hur grupptryck kan påverka ens val.

  Instruktioner (15-20 minuter):

  Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  Gå igenom övningen:
  Läs upp scenariot på bilden.
  Ni kommer att få ut ett dokument med robotens nuvarande programmering.
  I grupperna ska ni först bestämma vilka egenskaper ni vill ta bort genom att stryka dessa i dokumentet.
  Därefter ska ni bestämma vilka egenskaper ni vill lägga till robotens programmering. Skriv ner dessa. Ni har 10 minuter på er.
  När tiden är ute så kommer alla grupper att presentera de egenskaper de valt att behålla och lägga till i ett gemensamt Wordcloud.
  Börja.
  Efter 10 minuter: byt bild till Wordcloud och be grupperna fylla det med de egenskaper de har valt att behålla och lägga till.
  När grupperna är klara: tryck på visa resultat.
  Frågor i helgrupp:
  Vilka av egenskaperna på bilden tycker ni ofta uppmuntras bland killar?
  Vilka av egenskaperna på bilden tycker ni ofta uppmuntras bland tjejer
  Varför är det så, tror ni?
  Tänk på:

  Att den här övningen återknyter till övningen “Ta bort?” från passet “Normer och lådor”.
  Syfte: Att reflektera över att vissa föreslagna egenskaper för män respektive kvinnor, inte är dem vi önskar hos en vän.

  Instruktioner (15-20 minuter):

  Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  Gå igenom övningen:
  Läs upp scenariot på bilden.
  Ni kommer att få ut ett dokument med robotens nuvarande programmering.
  I grupperna ska ni först bestämma vilka egenskaper ni vill ta bort genom att stryka dessa i dokumentet.
  Därefter ska ni bestämma vilka egenskaper ni vill lägga till robotens programmering. Skriv ner dessa. Ni har 10 minuter på er.
  När tiden är ute så kommer alla grupper att presentera de egenskaper de valt att behålla och lägga till i ett gemensamt Wordcloud.
  Börja.
  Efter 10 minuter: byt bild till Wordcloud och be grupperna fylla det med de egenskaper de har valt att behålla och lägga till.
  När grupperna är klara: tryck på visa resultat.
  Frågor i helgrupp:
  Vilka av egenskaperna på bilden tycker ni ofta uppmuntras bland killar?
  Vilka av egenskaperna på bilden tycker ni ofta uppmuntras bland tjejer
  Varför är det så, tror ni?
  Tänk på:

  Att den här övningen återknyter till övningen “behålla eller ta bort?” från passet “Normer och lådor”.
  Syfte: Att reflektera över att vissa föreslagna egenskaper för män respektive kvinnor, inte är dem vi önskar hos en vän.

  1. Att den här övningen återknyter till övningen “behålla eller ta bort?” från passet “Normer och lådor”.

  Syfte: Att reflektera över att vissa föreslagna egenskaper för män respektive kvinnor, inte är dem vi önskar hos en vän.

  Instruktioner (10 minuter):

  Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  Gå igenom övningen:
  Ni kommer att få ungefär 5 minuter att diskutera frågeställningar på bilden.
  När tiden är ute så kommer två personer från varje grupp att byta till en annan grupp, resten sitter kvar.
  De personer som sitter kvar ska sedan kort berätta vad de pratat om i relation till frågorna på bilden för de som bytt grupp.
  De som är nya i gruppen får sedan kommentera eller ställa frågor.
  Börja.
  Tänk på:

  De som bestraffar och belönar oss kan vara vilka som helst, men vi tenderar att lyssna extra mycket på dem vi bryr oss om, till exempel familj, vänner eller förebilder.
  Lådväktaren återkommer vid flera tillfällen i materialet och det är därför viktigt att introducera konceptet så tidigt som möjligt.
  Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.
  Syfte: Att konkretisera och sätta ord på hur förväntningar och normer upprätthålls genom andras och egna handlingar. Dessutom hur detta kan te sig för olika människor i olika sammanhang, till exempel i kommentarsfält, på skolgårdar eller under familjemiddagar.

  Instruktioner (10 minuter):

  Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  Gå igenom övningen:
  Ni kommer att få ungefär 5 minuter att diskutera frågeställningar på bilden.
  När tiden är ute så kommer två personer från varje grupp att byta till en annan grupp, resten sitter kvar.
  De personer som sitter kvar ska sedan kort berätta vad de pratat om i relation till frågorna på bilden för de som bytt grupp.
  De som är nya i gruppen får sedan kommentera eller ställa frågor.
  Börja.
  Tänk på:

  De som bestraffar och belönar oss kan vara vilka som helst, men vi tenderar att lyssna extra mycket på dem vi bryr oss om, till exempel familj, vänner eller förebilder.
  Lådväktaren återkommer vid flera tillfällen i materialet och det är därför viktigt att introducera konceptet så tidigt som möjligt.
  Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.
  Syfte: Att konkretisera och sätta ord på hur förväntningar och normer upprätthålls genom andras och egna handlingar. Dessutom hur detta kan te sig för olika människor i olika sammanhang, till exempel i kommentarsfält, på skolgårdar eller under familjemiddagar.

  Instruktioner (5 minuter):

  Ställ frågan: Vad tar ni med er från idag?
  Tänk på:

  Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.
  Syfte: Att tillsammans sammanfatta vad som gjorts under passet.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  1. Att kränkningar, hot och trakasserier på sociala medier och via mobiler är väldigt vanligt bland ungdomar.

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt deltagarna diskutera utifrån frågeställningarna bilden i cirka 5 minuter.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Fortsätt till nästa bild och repetera punkt 1 och 2.

  Tänk på:

  1. Att en del deltagare kanske själva utsatts för hot eller hotat i relationer.

   Syfte: Att uppmuntra deltagarna till att bli aktiva åskådare genom att uppmuntra dem att inte titta bort om de misstänker att någon utsätts för våld och att få dem att släppa föreställningen att allt som sker i en relation är andras ensak.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.