Vi kommer gärna ut till er för att hålla en workshop eller utbildning om hur ni kan arbeta med Machofabrikens metodmaterial i er verksamhet. Vi erbjuder följande:

Ingen moms tillkommer. Rese- och boendekostnader för utbildare kan tillkomma. Vid förfrågan om processtöd eller liknande kontakta oss via mail.

Utbildningspaket

Ett heltäckande utbildningspaket med utgångspunkt i Machofabrikens metodmaterial. I paketet ingår material samt två utbildningstillfällen: en heldagsutbildning och en fördjupningsutbildning.

Läs mer

Heldagsutbildning

En heltäckande utbildning med utgångspunkt i Machofabrikens metodmaterial. Fem licenser (1 år) av Machofabrikens metodmaterial ingår (ordinarie pris 5000 kr)

Läs mer

Fördjupningsutbildning

Utbildningen riktar sig till ledare som tidigare har genomgått Machofabrikens heldagsutbildning och som har praktisk erfarenhet av att arbeta med dess metodmaterial.

Läs mer

Workshop

En introduktion av Machofabriken, där deltagarna får prova på moment ur metodmaterialet.

Läs mer

Föreläsning

En introduktion till Machofabriken. Lämpar sig för större grupper, till exempel som en del av en konferens eller utbildningsdag.

Läs mer

Boka utbildning

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med offert och förslag på tid.


Sedan den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla. GDPR är en ny dataskyddslag inom EU som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av detta så vill vi klargöra hur vi på Machofabriken registrerar dina personuppgifter.

Då vi gärna vill göra utskick till dig gällande Machofabriken samt kunna komma i kontakt med dig via mejl så sparar vi dina kontaktuppgifter (namn, mailadress och postort).
Om du inte samtycker till dessa villkor eller om du vill få dina kontaktuppgifter ändrade eller raderade, så är du alltid välkommen att kontakta oss på info@mfj.se.

Vi ger inte bort och säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Här kan du läsa vår fullständiga integritetspolicy.

Leave this empty/Fyll inte i detta fält: