Här finner du Machofabrikens metodmaterial.

Metodmaterialet inleds med en handledningsdel innehållande instruktioner och tips vid användande av materialet, samt en begrepps- och teoridel kopplad till Machofabrikens olika teman. Nedanför introduktionsdelen återfinns Machofabrikens alla pass med en mängd olika teman samt en kortversion av materialet.