Pass 4: Svartsjuka

Starta pass

Passet handlar om våld i ungas nära relationer, kontroll och hur svårt det kan vara att veta om någon är utövare av eller utsatt för våld. Under passet får deltagarna reflektera kring svartsjuka, kontroll, sociala medier samt hur lågintensivt våld i nära relationer kan ta sig form och normaliseras. Deltagarna får även fundera kring hur de kan upptäcka och stötta någon som utsätts för, eller riskerar att utsätta någon för, våld i en relation.

Syfte

Det här passet syftar till att skapa förståelse för vad som kan leda till våld i relationer, men också väcka funderingar kring vad omgivningen kan göra om de ser tecken på våld i relationer.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.