Pass 2: Omsorg eller kontroll

Starta pass

Passet handlar om relationer, omsorg och kontroll. Under passet får deltagarna reflektera kring skillnaden mellan omsorg och kontroll, samt varför det kan vara viktigt att kunna kommunicera om känslor och behov. Vidare berör passet teman som svartsjuka, tillit och kollektivt sanktionerat våld.

Syfte

Passet syftar till att inspirera till diskussion om vad relationer kräver, om rätten till privatliv och om känslomässiga behov.

 • Instruktioner (5 minuter): 

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen. 
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.  

  Tänk på: 

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass. 

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass. 

 • Instruktioner (10-15 minuter): 

  1. Helgrupp gå igenom övningen: 
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje. 
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid. 
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.  
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var. 
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer. 
  7. Börja.  

   

  Tänk på:  

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.  
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.
    

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter): 

  1. Helgrupp gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje. 
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid. 
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.  
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var. 
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer. 
  7. Börja.  

   

  Tänk på:  

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.  
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.
    

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter): 

  1. Helgrupp gå igenom övningen: 
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje. 
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid. 
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.  
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var. 
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer. 
  7. Börja.  

   

  Tänk på:  

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.  
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.
    

  Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Helgrupp – fråga: Vad gjorde vi förra passet?
  2. Låt några deltagare summera kort vad som gjordes under förra passet.
  3. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Det är inget förhör utan ett stöd för ledaren och deltagarna.
  2. Att hålla tiden för återblicken, fastna inte utan gör den som grund för att fortsätta med övriga övningar i passet.

  Syfte: Att repetera, dela kunskap och samla gruppen kring vad som hände under föregående pass. Det är även ett sätt att inkludera deltagare som inte medverkade då.

 • Instruktioner (10 minuter): 

  1. Smågrupper dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.  
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna. 
  3. Helgrupp låt varje grupp berätta om något som de pratat om. 

  Tänk på: Att ett tema för filmen även är killars försök att kontrollera varandra. 

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (15 minuter): 

  1. Gå igenom övningen:
   a. Vi kommer att göra en fyrhörnsövning.
   b. Ni kommer att få ta ställning till en rad påståenden som alla har tre fasta svarsalternativ.
   c. Varje hörn representerar ett alternativ.
   d. Ni ska sedan ställa er i det hörn som representerar det alternativ ni mest håller med om.
   e. Håller ni inte med om något av de tre första, så kan ni ställa er i det fjärde hörnet och formulera ett eget svar.
   f. När ni ställt er i det hörn som ni håller med om ska ni diskutera med någon som gjort samma val om varför ni valde just det hörnet.
   g. Några ur varje hörn får sedan berätta för helgruppen hur de resonerat.
  2. Berätta vilka hörn som representerar vilket alternativ, det vill säga: hörn 1, 2 och 3 respektive 4 – eget alternativ.
  3. Läs upp påståendet samt de olika alternativen. 
  4. Be deltagarna gå till det hörn som bäst stämmer överens med vad de tycker. 
  5. Be deltagarna i varje hörn diskutera hur de resonerat kring påståendet och varför de valt det alternativet.
  6. Be någon eller några från varje hörn berätta för helgruppen hur de resonerat. 
  7. Gå vidare till nästa bild och påstående.
  8. Repetera övningen.

  Tänk på:

  1. Det är inte ovanligt att deltagare själva utsatts för våldsam kontroll eller gränslösa uttryck för svartsjuka, så här kan det därför vara bra att vara beredd på att samtala enskilt med deltagare och tipsa dem om sammanhang där de kan få stöd.
  2. Gå igenom övningarna innan. Om du på förhand känner med dig att ni inte kommer hinna med alla, så välj ut de som känns mest relevanta. Nästan alla frågor handlar i någon mån om tillit, eller om kontrollbehov förklätt till omsorg.
  3. Vid behov kan det vara bra att ställa följdfrågor om hur man kan skapa tillit i relationer. 
  4. Ofta kan deltagare som väljer samma hörn ha helt olika skäl till att välja det svaret, och ofta ändrar sig deltagare på grund av diskussionerna i gruppen. Det är i grunden bra, vitsen är att uppmuntra kommunikation inom förhållanden och att prata om dem.  
  5. Fråga 3 är avsedd för att få deltagarna att reflektera över hur heterosexualitet är norm och hur det mycket vanligare det är att det ifrågasätts att en partner umgås med någon av motsatt kön än med någon av samma kön.  


  Syfte: Att skapa reflektion om var gränsen går mellan omsorg och kontroll, att uppmuntra till kommunikation för att sätta ord på känslomässiga behov och att bygga tillit för att möjliggöra goda relationer.  
   

 • Instruktioner (15 minuter): 

  1. Gå igenom övningen:
   a. Vi kommer att göra en fyrhörnsövning.
   b. Ni kommer att få ta ställning till en rad påståenden som alla har tre fasta svarsalternativ.
   c. Varje hörn representerar ett alternativ.
   d. Ni ska sedan ställa er i det hörn som representerar det alternativ ni mest håller med om.
   e. Håller ni inte med om något av de tre första, så kan ni ställa er i det fjärde hörnet och formulera ett eget svar.
   f. När ni ställt er i det hörn som ni håller med om ska ni diskutera med någon som gjort samma val om varför ni valde just det hörnet.
   g. Några ur varje hörn får sedan berätta för helgruppen hur de resonerat.
  2. Berätta vilka hörn som representerar vilket alternativ, det vill säga: hörn 1, 2 och 3 respektive 4 – eget alternativ.
  3. Läs upp påståendet samt de olika alternativen. 
  4. Be deltagarna gå till det hörn som bäst stämmer överens med vad de tycker. 
  5. Be deltagarna i varje hörn diskutera hur de resonerat kring påståendet och varför de valt det alternativet.
  6. Be någon eller några från varje hörn berätta för helgruppen hur de resonerat. 
  7. Gå vidare till nästa bild och påstående.
  8. Repetera övningen.

  Tänk på:

  1. Det är inte ovanligt att deltagare själva utsatts för våldsam kontroll eller gränslösa uttryck för svartsjuka, så här kan det därför vara bra att vara beredd på att samtala enskilt med deltagare och tipsa dem om sammanhang där de kan få stöd.
  2. Gå igenom övningarna innan. Om du på förhand känner med dig att ni inte kommer hinna med alla, så välj ut de som känns mest relevanta. Nästan alla frågor handlar i någon mån om tillit, eller om kontrollbehov förklätt till omsorg.
  3. Vid behov kan det vara bra att ställa följdfrågor om hur man kan skapa tillit i relationer. 
  4. Ofta kan deltagare som väljer samma hörn ha helt olika skäl till att välja det svaret, och ofta ändrar sig deltagare på grund av diskussionerna i gruppen. Det är i grunden bra, vitsen är att uppmuntra kommunikation inom förhållanden och att prata om dem.  
  5. Fråga 3 är avsedd för att få deltagarna att reflektera över hur heterosexualitet är norm och hur det mycket vanligare det är att det ifrågasätts att en partner umgås med någon av motsatt kön än med någon av samma kön.  


  Syfte: Att skapa reflektion om var gränsen går mellan omsorg och kontroll, att uppmuntra till kommunikation för att sätta ord på känslomässiga behov och att bygga tillit för att möjliggöra goda relationer. 

   

 • Instruktioner (15 minuter): 

  1. Gå igenom övningen:
   a. Vi kommer att göra en fyrhörnsövning.
   b. Ni kommer att få ta ställning till en rad påståenden som alla har tre fasta svarsalternativ.
   c. Varje hörn representerar ett alternativ.
   d. Ni ska sedan ställa er i det hörn som representerar det alternativ ni mest håller med om.
   e. Håller ni inte med om något av de tre första, så kan ni ställa er i det fjärde hörnet och formulera ett eget svar.
   f. När ni ställt er i det hörn som ni håller med om ska ni diskutera med någon som gjort samma val om varför ni valde just det hörnet.
   g. Några ur varje hörn får sedan berätta för helgruppen hur de resonerat.
  2. Berätta vilka hörn som representerar vilket alternativ, det vill säga: hörn 1, 2 och 3 respektive 4 – eget alternativ.
  3. Läs upp påståendet samt de olika alternativen. 
  4. Be deltagarna gå till det hörn som bäst stämmer överens med vad de tycker. 
  5. Be deltagarna i varje hörn diskutera hur de resonerat kring påståendet och varför de valt det alternativet.
  6. Be någon eller några från varje hörn berätta för helgruppen hur de resonerat. 
  7. Gå vidare till nästa bild och påstående.
  8. Repetera övningen.

  Tänk på:

  1. Det är inte ovanligt att deltagare själva utsatts för våldsam kontroll eller gränslösa uttryck för svartsjuka, så här kan det därför vara bra att vara beredd på att samtala enskilt med deltagare och tipsa dem om sammanhang där de kan få stöd.
  2. Gå igenom övningarna innan. Om du på förhand känner med dig att ni inte kommer hinna med alla, så välj ut de som känns mest relevanta. Nästan alla frågor handlar i någon mån om tillit, eller om kontrollbehov förklätt till omsorg.
  3. Vid behov kan det vara bra att ställa följdfrågor om hur man kan skapa tillit i relationer. 
  4. Ofta kan deltagare som väljer samma hörn ha helt olika skäl till att välja det svaret, och ofta ändrar sig deltagare på grund av diskussionerna i gruppen. Det är i grunden bra, vitsen är att uppmuntra kommunikation inom förhållanden och att prata om dem.  
  5. Fråga 3 är avsedd för att få deltagarna att reflektera över hur heterosexualitet är norm och hur det mycket vanligare det är att det ifrågasätts att en partner umgås med någon av motsatt kön än med någon av samma kön.  


  Syfte: Att skapa reflektion om var gränsen går mellan omsorg och kontroll, att uppmuntra till kommunikation för att sätta ord på känslomässiga behov och att bygga tillit för att möjliggöra goda relationer. 

 • Instruktioner (15 minuter): 

  1. Gå igenom övningen:
   a. Vi kommer att göra en fyrhörnsövning.
   b. Ni kommer att få ta ställning till en rad påståenden som alla har tre fasta svarsalternativ.
   c. Varje hörn representerar ett alternativ.
   d. Ni ska sedan ställa er i det hörn som representerar det alternativ ni mest håller med om.
   e. Håller ni inte med om något av de tre första, så kan ni ställa er i det fjärde hörnet och formulera ett eget svar.
   f. När ni ställt er i det hörn som ni håller med om ska ni diskutera med någon som gjort samma val om varför ni valde just det hörnet.
   g. Några ur varje hörn får sedan berätta för helgruppen hur de resonerat.
  2. Berätta vilka hörn som representerar vilket alternativ, det vill säga: hörn 1, 2 och 3 respektive 4 – eget alternativ.
  3. Läs upp påståendet samt de olika alternativen. 
  4. Be deltagarna gå till det hörn som bäst stämmer överens med vad de tycker. 
  5. Be deltagarna i varje hörn diskutera hur de resonerat kring påståendet och varför de valt det alternativet.
  6. Be någon eller några från varje hörn berätta för helgruppen hur de resonerat. 
  7. Gå vidare till nästa bild och påstående.
  8. Repetera övningen.

  Tänk på:

  1. Det är inte ovanligt att deltagare själva utsatts för våldsam kontroll eller gränslösa uttryck för svartsjuka, så här kan det därför vara bra att vara beredd på att samtala enskilt med deltagare och tipsa dem om sammanhang där de kan få stöd.
  2. Gå igenom övningarna innan. Om du på förhand känner med dig att ni inte kommer hinna med alla, så välj ut de som känns mest relevanta. Nästan alla frågor handlar i någon mån om tillit, eller om kontrollbehov förklätt till omsorg.
  3. Vid behov kan det vara bra att ställa följdfrågor om hur man kan skapa tillit i relationer. 
  4. Ofta kan deltagare som väljer samma hörn ha helt olika skäl till att välja det svaret, och ofta ändrar sig deltagare på grund av diskussionerna i gruppen. Det är i grunden bra, vitsen är att uppmuntra kommunikation inom förhållanden och att prata om dem.  
  5. Fråga 3 är avsedd för att få deltagarna att reflektera över hur heterosexualitet är norm och hur det mycket vanligare det är att det ifrågasätts att en partner umgås med någon av motsatt kön än med någon av samma kön.  


  Syfte: Att skapa reflektion om var gränsen går mellan omsorg och kontroll, att uppmuntra till kommunikation för att sätta ord på känslomässiga behov och att bygga tillit för att möjliggöra goda relationer. 

 • Instruktioner (15 minuter): 

  1. Gå igenom övningen:
   a. Vi kommer att göra en fyrhörnsövning.
   b. Ni kommer att få ta ställning till en rad påståenden som alla har tre fasta svarsalternativ.
   c. Varje hörn representerar ett alternativ.
   d. Ni ska sedan ställa er i det hörn som representerar det alternativ ni mest håller med om.
   e. Håller ni inte med om något av de tre första, så kan ni ställa er i det fjärde hörnet och formulera ett eget svar.
   f. När ni ställt er i det hörn som ni håller med om ska ni diskutera med någon som gjort samma val om varför ni valde just det hörnet.
   g. Några ur varje hörn får sedan berätta för helgruppen hur de resonerat.
  2. Berätta vilka hörn som representerar vilket alternativ, det vill säga: hörn 1, 2 och 3 respektive 4 – eget alternativ.
  3. Läs upp påståendet samt de olika alternativen. 
  4. Be deltagarna gå till det hörn som bäst stämmer överens med vad de tycker. 
  5. Be deltagarna i varje hörn diskutera hur de resonerat kring påståendet och varför de valt det alternativet.
  6. Be någon eller några från varje hörn berätta för helgruppen hur de resonerat. 
  7. Gå vidare till nästa bild och påstående.
  8. Repetera övningen.

  Tänk på:

  1. Det är inte ovanligt att deltagare själva utsatts för våldsam kontroll eller gränslösa uttryck för svartsjuka, så här kan det därför vara bra att vara beredd på att samtala enskilt med deltagare och tipsa dem om sammanhang där de kan få stöd.
  2. Gå igenom övningarna innan. Om du på förhand känner med dig att ni inte kommer hinna med alla, så välj ut de som känns mest relevanta. Nästan alla frågor handlar i någon mån om tillit, eller om kontrollbehov förklätt till omsorg.
  3. Vid behov kan det vara bra att ställa följdfrågor om hur man kan skapa tillit i relationer. 
  4. Ofta kan deltagare som väljer samma hörn ha helt olika skäl till att välja det svaret, och ofta ändrar sig deltagare på grund av diskussionerna i gruppen. Det är i grunden bra, vitsen är att uppmuntra kommunikation inom förhållanden och att prata om dem.  
  5. Fråga 3 är avsedd för att få deltagarna att reflektera över hur heterosexualitet är norm och hur det mycket vanligare det är att det ifrågasätts att en partner umgås med någon av motsatt kön än med någon av samma kön.  


  Syfte: Att skapa reflektion om var gränsen går mellan omsorg och kontroll, att uppmuntra till kommunikation för att sätta ord på känslomässiga behov och att bygga tillit för att möjliggöra goda relationer. 

 • Instruktioner (15 minuter): 

  1. Gå igenom övningen:
   a. Vi kommer att göra en fyrhörnsövning.
   b. Ni kommer att få ta ställning till en rad påståenden som alla har tre fasta svarsalternativ.
   c. Varje hörn representerar ett alternativ.
   d. Ni ska sedan ställa er i det hörn som representerar det alternativ ni mest håller med om.
   e. Håller ni inte med om något av de tre första, så kan ni ställa er i det fjärde hörnet och formulera ett eget svar.
   f. När ni ställt er i det hörn som ni håller med om ska ni diskutera med någon som gjort samma val om varför ni valde just det hörnet.
   g. Några ur varje hörn får sedan berätta för helgruppen hur de resonerat.
  2. Berätta vilka hörn som representerar vilket alternativ, det vill säga: hörn 1, 2 och 3 respektive 4 – eget alternativ.
  3. Läs upp påståendet samt de olika alternativen. 
  4. Be deltagarna gå till det hörn som bäst stämmer överens med vad de tycker. 
  5. Be deltagarna i varje hörn diskutera hur de resonerat kring påståendet och varför de valt det alternativet.
  6. Be någon eller några från varje hörn berätta för helgruppen hur de resonerat. 
  7. Gå vidare till nästa bild och påstående.
  8. Repetera övningen.

  Tänk på:

  1. Det är inte ovanligt att deltagare själva utsatts för våldsam kontroll eller gränslösa uttryck för svartsjuka, så här kan det därför vara bra att vara beredd på att samtala enskilt med deltagare och tipsa dem om sammanhang där de kan få stöd.
  2. Gå igenom övningarna innan. Om du på förhand känner med dig att ni inte kommer hinna med alla, så välj ut de som känns mest relevanta. Nästan alla frågor handlar i någon mån om tillit, eller om kontrollbehov förklätt till omsorg.
  3. Vid behov kan det vara bra att ställa följdfrågor om hur man kan skapa tillit i relationer. 
  4. Ofta kan deltagare som väljer samma hörn ha helt olika skäl till att välja det svaret, och ofta ändrar sig deltagare på grund av diskussionerna i gruppen. Det är i grunden bra, vitsen är att uppmuntra kommunikation inom förhållanden och att prata om dem.  
  5. Fråga 3 är avsedd för att få deltagarna att reflektera över hur heterosexualitet är norm och hur det mycket vanligare det är att det ifrågasätts att en partner umgås med någon av motsatt kön än med någon av samma kön.  


  Syfte: Att skapa reflektion om var gränsen går mellan omsorg och kontroll, att uppmuntra till kommunikation för att sätta ord på känslomässiga behov och att bygga tillit för att möjliggöra goda relationer. 

 • Instruktioner (10 minuter):  

  1. Smågrupper behåll grupperna från föregående övning.  
  2. Gå igenom övningen:
   a. Diskutera utifrån frågorna på bilden.
   b. Efter 5 minuter: två personer i varje smågrupp sitter kvar, resten byter grupp medurs. De två personerna som sitter kvar ska sedan kort berätta vad de pratat om för de nya i gruppen.
   c. De som är nya i smågruppen får sedan kommentera eller ställa frågor.   
  3. Börja. 
     

  Tänk på:  

  1. De som bestraffar och belönar oss kan vara vilka som helst, men vi tenderar att lyssna extra mycket på dem vi bryr oss om, till exempel familj, vänner eller förebilder.  
  2. Lådväktaren återkommer vid flera tillfällen i materialet och det är därför viktigt att introducera konceptet så tidigt som möjligt.  
  3. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.
      

  Syfte: Att konkretisera och sätta ord på hur förväntningar och normer upprätthålls genom andras och egna handlingar. Dessutom hur detta kan te sig för olika människor i olika sammanhang, till exempel i kommentarsfält, på skolgårdar eller under familjemiddagar. 

 • Instruktioner (10 minuter):  

  1. Smågrupper behåll grupperna från föregående övning.  
  2. Gå igenom övningen:
   a. Diskutera utifrån frågorna på bilden.
   b. Efter 5 minuter: två personer i varje smågrupp sitter kvar, resten byter grupp medurs. De två personerna som sitter kvar ska sedan kort berätta vad de pratat om för de nya i gruppen.
   c. De som är nya i smågruppen får sedan kommentera eller ställa frågor.   
  3. Börja. 
     

  Tänk på:  

  1. De som bestraffar och belönar oss kan vara vilka som helst, men vi tenderar att lyssna extra mycket på dem vi bryr oss om, till exempel familj, vänner eller förebilder.  
  2. Lådväktaren återkommer vid flera tillfällen i materialet och det är därför viktigt att introducera konceptet så tidigt som möjligt.  
  3. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.
      

  Syfte: Att konkretisera och sätta ord på hur förväntningar och normer upprätthålls genom andras och egna handlingar. Dessutom hur detta kan te sig för olika människor i olika sammanhang, till exempel i kommentarsfält, på skolgårdar eller under familjemiddagar. 

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Ställ frågan: Vad tar ni med er från idag?

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att tillsammans sammanfatta vad som gjorts under passet.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.