Kapitlet handlar om hur våra relationer påverkas av makt och normer. Under kapitlet får deltagarna reflektera kring hur deras och andras relationer påverkas av de förväntningar och normer som finns runtomkring dem. Passens olika teman är: omsorg och kontroll, grupptryck och vänskap, samt våld i ungas nära relationer.