Pass 3: Porr

Starta pass

Passet handlar om pornografi och våld. Under passet får deltagarna reflektera kring pornografi och förekomsten av våld inom den. Vidare får deltagarna fundera kring hur män respektive kvinnor porträtteras och behandlas, samt hur de tror människor påverkas av att konsumera pornografi.

Syfte: uttrycks samtycke i porr? Hur vet man vad man andra vill? Hur skiljer sig bilden av killar och tjejer i porr? Alla de sakerna lyfts här för att hjälpa deltagarna att reflektera kritiskt.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

   Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja.

  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (10-15 minuter):

  1. Helgrupp – gå igenom övningen:
  2. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
  3. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
  4. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
  5. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
  6. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
  7. Börja


  Tänk på:

  1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

   Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Helgrupp – fråga: Vad gjorde vi förra passet?
  2. Låt några deltagare summera kort vad som gjordes under förra passet.
  3. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Det är inget förhör utan ett stöd för ledaren och deltagarna.
  2. Att hålla tiden för återblicken, fastna inte utan gör den som grund för att fortsätta med övriga övningar i passet.

   Syfte: Att repetera, dela kunskap och samla gruppen kring vad som hände under föregående pass. Det är även ett sätt att inkludera deltagare som inte medverkade då.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  1. Att prata om homofobi och heteronormativitet vid behov och vilken roll de spelar för porrens lådor och manslådan.

   Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner:

  Del 1

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:
  3. Ni ska nu få bygga en porrlåda.
  4. Varje grupp kommer att få post it-lappar.
  5. I grupperna ska ni fundera över vad ni tror är vanliga föreställningar och normer kring hur killar och män förväntas vara i porr.
  6. Varje grupp skriver sedan ner de föreställningar ni tänker är vanliga på lapparna.
  7. Varje post it-lapp representerar en förväntning. Precis som lådorna i filmen På golvet.
  8. Skriv en sak per post it-lapp.
  9. Föreställningarna kan även uttryckas som negationer – till exempel ”inte vara X”.
  10. Fundera utifrån frågorna på bilden.
  11. Turas om att skriva.
  12. Sätt lappar på er låda eller bordet om ni inte har en låda.
  13. Dela ut pennor och post it-lappar till grupperna.
  14. Börja.
  15. När tiden är ute så ska varje smågrupp i tur och ordning kort presentera sin låda i helgrupp.


  Del 2

  1. När alla grupper har presenterat sina lådor – gå över till nästa bild.
  2. Repetera övningen fast nu med fokus på förväntningar kring tjejer/kvinnor.
  3. Helgrupp – reflektera tillsammans.


  Del 3

  1. Smågrupper.
  2. Låt deltagarna diskutera frågeställningarna på de efterkommande bilderna.
  3. Efter varje bild – reflektera kort i helgrupp.


  Tänk på:

  1. Många unga, liksom vuxna, tycker att det är pinsamt att prata om att de konsumerat porr, så här har vi kortat ner helgruppsmomentet.
  2. Lägg fokus på att resonera om vad de tror om porr på ett generellt plan och se till att inte halka in på deras personliga konsumtion.

  Syfte: Att genom att samla deltagarnas egna tankar och erfarenheter skapa en kritisk reflektion och möjliggöra samtal kring porr och hur porr påverkar sex, utrymme, ideal med mera.

 • Instruktioner:

  Del 1

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:
  3. Ni ska nu få bygga en porrlåda.
  4. Varje grupp kommer att få post it-lappar.
  5. I grupperna ska ni fundera över vad ni tror är vanliga föreställningar och normer kring hur killar och män förväntas vara i porr.
  6. Varje grupp skriver sedan ner de föreställningar ni tänker är vanliga på lapparna.
  7. Varje post it-lapp representerar en förväntning. Precis som lådorna i filmen På golvet.
  8. Skriv en sak per post it-lapp.
  9. Föreställningarna kan även uttryckas som negationer – till exempel ”inte vara X”.
  10. Fundera utifrån frågorna på bilden.
  11. Turas om att skriva.
  12. Sätt lappar på er låda eller bordet om ni inte har en låda.
  13. Dela ut pennor och post it-lappar till grupperna.
  14. Börja.
  15. När tiden är ute så ska varje smågrupp i tur och ordning kort presentera sin låda i helgrupp.


  Del 2

  1. När alla grupper har presenterat sina lådor – gå över till nästa bild.
  2. Repetera övningen fast nu med fokus på förväntningar kring tjejer/kvinnor.
  3. Helgrupp – reflektera tillsammans.


  Del 3

  1. Smågrupper.
  2. Låt deltagarna diskutera frågeställningarna på de efterkommande bilderna.
  3. Efter varje bild – reflektera kort i helgrupp.


  Tänk på:

  1. Många unga, liksom vuxna, tycker att det är pinsamt att prata om att de konsumerat porr, så här har vi kortat ner helgruppsmomentet.
  2. Lägg fokus på att resonera om vad de tror om porr på ett generellt plan och se till att inte halka in på deras personliga konsumtion.

  Syfte: Att genom att samla deltagarnas egna tankar och erfarenheter skapa en kritisk reflektion och möjliggöra samtal kring porr och hur porr påverkar sex, utrymme, ideal med mera.

 • Instruktioner:

  Del 1

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:
  3. Ni ska nu få bygga en porrlåda.
  4. Varje grupp kommer att få post it-lappar.
  5. I grupperna ska ni fundera över vad ni tror är vanliga föreställningar och normer kring hur killar och män förväntas vara i porr.
  6. Varje grupp skriver sedan ner de föreställningar ni tänker är vanliga på lapparna.
  7. Varje post it-lapp representerar en förväntning. Precis som lådorna i filmen På golvet.
  8. Skriv en sak per post it-lapp.
  9. Föreställningarna kan även uttryckas som negationer – till exempel ”inte vara X”.
  10. Fundera utifrån frågorna på bilden.
  11. Turas om att skriva.
  12. Sätt lappar på er låda eller bordet om ni inte har en låda.
  13. Dela ut pennor och post it-lappar till grupperna.
  14. Börja.
  15. När tiden är ute så ska varje smågrupp i tur och ordning kort presentera sin låda i helgrupp.


  Del 2

  1. När alla grupper har presenterat sina lådor – gå över till nästa bild.
  2. Repetera övningen fast nu med fokus på förväntningar kring tjejer/kvinnor.
  3. Helgrupp – reflektera tillsammans.


  Del 3

  1. Smågrupper.
  2. Låt deltagarna diskutera frågeställningarna på de efterkommande bilderna.
  3. Efter varje bild – reflektera kort i helgrupp.


  Tänk på:

  1. Många unga, liksom vuxna, tycker att det är pinsamt att prata om att de konsumerat porr, så här har vi kortat ner helgruppsmomentet.
  2. Lägg fokus på att resonera om vad de tror om porr på ett generellt plan och se till att inte halka in på deras personliga konsumtion.

  Syfte: Att genom att samla deltagarnas egna tankar och erfarenheter skapa en kritisk reflektion och möjliggöra samtal kring porr och hur porr påverkar sex, utrymme, ideal med mera.

 • Instruktioner:

  Del 1

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:
  3. Ni ska nu få bygga en porrlåda.
  4. Varje grupp kommer att få post it-lappar.
  5. I grupperna ska ni fundera över vad ni tror är vanliga föreställningar och normer kring hur killar och män förväntas vara i porr.
  6. Varje grupp skriver sedan ner de föreställningar ni tänker är vanliga på lapparna.
  7. Varje post it-lapp representerar en förväntning. Precis som lådorna i filmen På golvet.
  8. Skriv en sak per post it-lapp.
  9. Föreställningarna kan även uttryckas som negationer – till exempel ”inte vara X”.
  10. Fundera utifrån frågorna på bilden.
  11. Turas om att skriva.
  12. Sätt lappar på er låda eller bordet om ni inte har en låda.
  13. Dela ut pennor och post it-lappar till grupperna.
  14. Börja.
  15. När tiden är ute så ska varje smågrupp i tur och ordning kort presentera sin låda i helgrupp.


  Del 2

  1. När alla grupper har presenterat sina lådor – gå över till nästa bild.
  2. Repetera övningen fast nu med fokus på förväntningar kring tjejer/kvinnor.
  3. Helgrupp – reflektera tillsammans.


  Del 3

  1. Smågrupper.
  2. Låt deltagarna diskutera frågeställningarna på de efterkommande bilderna.
  3. Efter varje bild – reflektera kort i helgrupp.


  Tänk på:

  1. Många unga, liksom vuxna, tycker att det är pinsamt att prata om att de konsumerat porr, så här har vi kortat ner helgruppsmomentet.
  2. Lägg fokus på att resonera om vad de tror om porr på ett generellt plan och se till att inte halka in på deras personliga konsumtion.

  Syfte: Att genom att samla deltagarnas egna tankar och erfarenheter skapa en kritisk reflektion och möjliggöra samtal kring porr och hur porr påverkar sex, utrymme, ideal med mera.

 • Instruktioner:

  Del 1

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:
  3. Ni ska nu få bygga en porrlåda.
  4. Varje grupp kommer att få post it-lappar.
  5. I grupperna ska ni fundera över vad ni tror är vanliga föreställningar och normer kring hur killar och män förväntas vara i porr.
  6. Varje grupp skriver sedan ner de föreställningar ni tänker är vanliga på lapparna.
  7. Varje post it-lapp representerar en förväntning. Precis som lådorna i filmen På golvet.
  8. Skriv en sak per post it-lapp.
  9. Föreställningarna kan även uttryckas som negationer – till exempel ”inte vara X”.
  10. Fundera utifrån frågorna på bilden.
  11. Turas om att skriva.
  12. Sätt lappar på er låda eller bordet om ni inte har en låda.
  13. Dela ut pennor och post it-lappar till grupperna.
  14. Börja.
  15. När tiden är ute så ska varje smågrupp i tur och ordning kort presentera sin låda i helgrupp.


  Del 2

  1. När alla grupper har presenterat sina lådor – gå över till nästa bild.
  2. Repetera övningen fast nu med fokus på förväntningar kring tjejer/kvinnor.
  3. Helgrupp – reflektera tillsammans.


  Del 3

  1. Smågrupper.
  2. Låt deltagarna diskutera frågeställningarna på de efterkommande bilderna.
  3. Efter varje bild – reflektera kort i helgrupp.


  Tänk på:

  1. Många unga, liksom vuxna, tycker att det är pinsamt att prata om att de konsumerat porr, så här har vi kortat ner helgruppsmomentet.
  2. Lägg fokus på att resonera om vad de tror om porr på ett generellt plan och se till att inte halka in på deras personliga konsumtion.

  Syfte: Att genom att samla deltagarnas egna tankar och erfarenheter skapa en kritisk reflektion och möjliggöra samtal kring porr och hur porr påverkar sex, utrymme, ideal med mera.

 • Instruktioner:

  Del 1

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:
  3. Ni ska nu få bygga en porrlåda.
  4. Varje grupp kommer att få post it-lappar.
  5. I grupperna ska ni fundera över vad ni tror är vanliga föreställningar och normer kring hur killar och män förväntas vara i porr.
  6. Varje grupp skriver sedan ner de föreställningar ni tänker är vanliga på lapparna.
  7. Varje post it-lapp representerar en förväntning. Precis som lådorna i filmen På golvet.
  8. Skriv en sak per post it-lapp.
  9. Föreställningarna kan även uttryckas som negationer – till exempel ”inte vara X”.
  10. Fundera utifrån frågorna på bilden.
  11. Turas om att skriva.
  12. Sätt lappar på er låda eller bordet om ni inte har en låda.
  13. Dela ut pennor och post it-lappar till grupperna.
  14. Börja.
  15. När tiden är ute så ska varje smågrupp i tur och ordning kort presentera sin låda i helgrupp.


  Del 2

  1. När alla grupper har presenterat sina lådor – gå över till nästa bild.
  2. Repetera övningen fast nu med fokus på förväntningar kring tjejer/kvinnor.
  3. Helgrupp – reflektera tillsammans.


  Del 3

  1. Smågrupper.
  2. Låt deltagarna diskutera frågeställningarna på de efterkommande bilderna.
  3. Efter varje bild – reflektera kort i helgrupp.


  Tänk på:

  1. Många unga, liksom vuxna, tycker att det är pinsamt att prata om att de konsumerat porr, så här har vi kortat ner helgruppsmomentet.
  2. Lägg fokus på att resonera om vad de tror om porr på ett generellt plan och se till att inte halka in på deras personliga konsumtion.

  Syfte: Att genom att samla deltagarnas egna tankar och erfarenheter skapa en kritisk reflektion och möjliggöra samtal kring porr och hur porr påverkar sex, utrymme, ideal med mera.

 • Instruktioner (10 – 15 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:
  3. Ni ska nu under ungefär 5 minuter fundera över vilka typer av våld och våldshandlingar ni tror förekommer i porr.
  4. Ni utser en person i gruppen som ansvarar för att skriva in det ni kommer fram till i wordcloud.
  5. När tiden är ute kommer vi att reflektera kring resultatet i helgrupp.
  6. Börja.
  7. Efter ungefär 5-10 minuter visa nästa bild och gå igenom frågeställningen.
  8. Helgrupp – reflektera kring frågeställningen och resultatet i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Att många typer våldshandlingar som förekommer i pornografi, till exempel strypningar, slag, sexistiska kränkningar eller att betala för sexuella tjänster, varken ses som moraliskt accepterade eller lagliga i samhället.

  Syfte: Att reflektera kring förekomsten av våld i pornografi och hur samhället värderar dessa typer av våld i andra sammanhang.

 • Instruktioner (10 – 15 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:
  3. Ni ska nu under ungefär 5 minuter fundera över vilka typer av våld och våldshandlingar ni tror förekommer i porr.
  4. Ni utser en person i gruppen som ansvarar för att skriva in det ni kommer fram till i wordcloud.
  5. När tiden är ute kommer vi att reflektera kring resultatet i helgrupp.
  6. Börja.
  7. Efter ungefär 5-10 minuter visa nästa bild och gå igenom frågeställningen.
  8. Helgrupp – reflektera kring frågeställningen och resultatet i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Att många typer våldshandlingar som förekommer i pornografi, till exempel strypningar, slag, sexistiska kränkningar eller att betala för sexuella tjänster, varken ses som moraliskt accepterade eller lagliga i samhället.

  Syfte: Att reflektera kring förekomsten av våld i pornografi och hur samhället värderar dessa typer av våld i andra sammanhang.

 • Instruktioner (10 – 15 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt smågrupperna diskutera utifrån frågeställningen på bilden.
  3. Helgrupp – be några grupper kort berätta om något de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp.
  5. Nästa bild.
  6. Repetera punkt 2-4.

  Tänk på:

  Syfte: Att reflektera kring hur pornografi kan påverka hur vi ser på oss själva, andra samt våra relationer.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Ställ frågan: Vad tar ni med er från idag?

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

   Syfte: Att tillsammans sammanfatta vad som gjorts under passet.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.