Kortpass 6: Grupptryck och vänskap

Starta pass

Passet handlar om hur våra handlingar kan påverkas av grupptryck, men också om positiv vänskap. Under passet får deltagarna reflektera kring grupptryck och dess mekanismer med hjälp av lådväktaren.

Syfte

Det här passet syftar till flera saker, dels att skapa reflektion om vad som kan få en att gå emot grupptryck från vänner, dels att fundera på tillit.

 •  

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera

  Tänk på:

  1. Att många inte har någon pappa, eller inte har någon närvarande pappa. Filmen och övningen kan väcka känslor och tankar som inte nödvändigtvis har med filmens direkta tema att göra, men som det kan vara bra att prata om ändå.
  2. Pappan i filmen förmår sin son att berätta om utsatthet, men det kan så klart vem som helst som åtnjuter förtroende göra.

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera frågeställningen.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  1. Att en del deltagare i själva övningen kanske inte ens vill vara med i den! Det kan vara bra att bjuda på ett medgivande av det, för att resonera kring vilka kompromisser det är rimligt att göra i en grupp.

  Syfte: Att tillsammans reflektera över hur grupptryck kan påverka ens val.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera frågeställningen.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  1. Att en del deltagare i själva övningen kanske inte ens vill vara med i den! Det kan vara bra att bjuda på ett medgivande av det, för att resonera kring vilka kompromisser det är rimligt att göra i en grupp.

  Syfte: Att tillsammans reflektera över hur grupptryck kan påverka ens val.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.