Här finner du en kortversion av Machofabriken bestående av pass som tar 20 till 30 minuter att genomföra och som lämpar sig för till exempel öppen ungdomsverksamhet, fritidsgårdar eller idrottsföreningar.