Kortpass 8: Prata om det

Starta pass

Passet handlar om att kommunicera känslor både med ord och kroppsspråk. Under passet får deltagarna prova på att gestalta olika känslor samt reflektera kring hur vissa känslor kan vara svårare att visa i vissa sammanhang.

Syfte

Passet syftar till att väcka funderingar kring förväntningar på sex och press på att leva upp till de förväntningarna, att fundera på sin egen lust och hur den kan krocka med föreställningar om att duga.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Del 1 (5 min):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.

  Tänk på:

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Del 2 (10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Låt grupperna diskutera frågorna på bilden.
  3. Vad kan hända om man inte visar vissa känslor?
  4. Kan man känna en känsla och visa en annan? Exempel? Varför?
  5. Vad kan vara ett hinder för att visa hur man verkligen känner
  6. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  7. Tänk på:

  Syfte: Att fundera kring hur en begränsning av att kunna visa och sätta ord på känslor kan påverka människors liv.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.