Kortpass 7: Omsorg eller kontroll

Starta pass

Passet handlar om relationer och omsorg och kontroll. Under passet får deltagarna reflektera kring skillnaden mellan omsorg och kontroll samt varför det kan vara viktigt att kunna kommunicera om känslor och behov. Vidare berör passet teman som svartsjuka, tillit och kollektivt sanktionerat våld.

Syfte

Passet syftar till att inspirera till diskussion om vad relationer kräver, om rätten till privatliv och om känslomässiga behov.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (10 minuter): 

  1. Smågrupper dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.  
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna. 
  3. Helgrupp låt varje grupp berätta om något som de pratat om. 

  Tänk på: Att ett tema för filmen även är killars försök att kontrollera varandra. 

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (10 minuter):  

  1. Smågrupper behåll grupperna från föregående övning.  
  2. Gå igenom övningen:
   a. Diskutera utifrån frågorna på bilden.
   b. Efter 5 minuter: två personer i varje smågrupp sitter kvar, resten byter grupp medurs. De två personerna som sitter kvar ska sedan kort berätta vad de pratat om för de nya i gruppen.
   c. De som är nya i smågruppen får sedan kommentera eller ställa frågor.   
  3. Börja. 
     

  Tänk på:  

  1. De som bestraffar och belönar oss kan vara vilka som helst, men vi tenderar att lyssna extra mycket på dem vi bryr oss om, till exempel familj, vänner eller förebilder.  
  2. Lådväktaren återkommer vid flera tillfällen i materialet och det är därför viktigt att introducera konceptet så tidigt som möjligt.  
  3. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.
      

  Syfte: Att konkretisera och sätta ord på hur förväntningar och normer upprätthålls genom andras och egna handlingar. Dessutom hur detta kan te sig för olika människor i olika sammanhang, till exempel i kommentarsfält, på skolgårdar eller under familjemiddagar. 

 • Instruktioner (10 minuter):  

  1. Smågrupper behåll grupperna från föregående övning.  
  2. Gå igenom övningen:
   a. Diskutera utifrån frågorna på bilden.
   b. Efter 5 minuter: två personer i varje smågrupp sitter kvar, resten byter grupp medurs. De två personerna som sitter kvar ska sedan kort berätta vad de pratat om för de nya i gruppen.
   c. De som är nya i smågruppen får sedan kommentera eller ställa frågor.   
  3. Börja. 
     

  Tänk på:  

  1. De som bestraffar och belönar oss kan vara vilka som helst, men vi tenderar att lyssna extra mycket på dem vi bryr oss om, till exempel familj, vänner eller förebilder.  
  2. Lådväktaren återkommer vid flera tillfällen i materialet och det är därför viktigt att introducera konceptet så tidigt som möjligt.  
  3. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.
      

  Syfte: Att konkretisera och sätta ord på hur förväntningar och normer upprätthålls genom andras och egna handlingar. Dessutom hur detta kan te sig för olika människor i olika sammanhang, till exempel i kommentarsfält, på skolgårdar eller under familjemiddagar. 


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.