Pass 2: Livsval

Starta pass

Passet handlar om hur olika faktorer i vår omvärld kan påverka våra livsval. Under passet får deltagarna reflektera kring hur personer omkring dem kan påverka vilka val de gör i livet. Vidare får deltagarna för första gången bekanta sig med konceptet ”lådväktare”.

SYFTE

Passet Livsval handlar om att sätta igång en reflektion om vad anpassning till omgivningens normer och förväntningar kan få för konsekvenser över tid.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Helgrupp – fråga: Vad gjorde vi förra passet?
  2. Låt några deltagare summera kort vad som gjordes under förra passet.
  3. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

  Tänk på:

  1. Det är inget förhör utan ett stöd för ledaren och deltagarna.
  2. Att hålla tiden för återblicken, fastna inte utan gör den som grund för att fortsätta med övriga övningar i passet.

  Syfte: Att repetera, dela kunskap och samla gruppen kring vad som hände under föregående pass. Det är även ett sätt att inkludera deltagare som inte medverkade då.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Att använda maskerad, teater och förklädnad som liknelser för hur vi försöker leva upp till förväntningar och normer kan vara ett enkelt sätt förklara hur kön på många sätt är något performativt – något vi skapar i handling.
  2. Som ledare är det viktigt att inte föreläsa för deltagarna om hur – eller om – de ska bryta mot normer,utan uppmuntra dem att fundera på hur förväntningar och normer kan vara begränsande eller destruktiva.

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (15 minuter):

  1. Gå igenom övningen:
   1. Helgruppen kommer att delas på hälften.
   2. Den ena halvan representerar pappan. Den andra representerar George.
   3. Varje halvgrupp kommer sedan att få ut ett antal frågor (se bilaga) riktade till den andra halvgruppen.
   4. Ni kommer sedan att sätta er på stolar mitt emot varandra och turas om att ställa frågor.
   5. Den andra halvgruppen spelar rollen som pappen eller George och försöker besvara på den ställda frågan ur karaktärens perspektiv.
   6. Innan vi börjar så kommer ni få några minuter på er att gå igenom frågorna i halvgruppen.
  2. Dela ut de utskrivna frågorna till respektive halvgrupp.
  3. Ge dem 3 minuter att förbereda sig.
  4. Börja.
  5. Avsluta efter cirka 10 minuter.
  6. Bild – reflektion.
  7. Ställ några frågor i helgrupp:
   1. Hur kändes det att göra övningen?
   2. Tycker ni det är vanligt att människor har åsikter om vad andra har på sig?
   3. Varför tror ni att människor kan reagera så starkt på vad andra har på sig?
   4. Hur kan andras åsikter påverka möjligheten att vara som man vill?
   5. Hur kan man agera för att stötta andra som bryter mot normerna för hur en kille eller en tjej förväntas vara?

  Tänk på:

  1. Om det går trögt att få igång övningen så kan det vara bra om du som ledare hoppar in i någon av grupperna och ger exempel på hur frågor kan ställas eller besvaras i övningen.
  2. Starka föreställningar om att killar ska vara på ett visst sätt och tjejer på ett annat, är i sig en grogrund för trans- och homofobi. Om ens trygghet är starkt kopplad till att folk lever upp till traditionella beteenden och könsroller, så kommer man oundvikligen bli otrygg om människor inte lever upp till dessa förväntningar.

  Syfte: Att fördjupa förståelsen av hur omgivningens förväntningar och normer påverkar oss. Att öva på sin förmåga till empati och förståelse för andra.

 • Instruktioner (15 minuter):

  1. Gå igenom övningen:
   1. Helgruppen kommer att delas på hälften.
   2. Den ena halvan representerar pappan. Den andra representerar George.
   3. Varje halvgrupp kommer sedan att få ut ett antal frågor (se bilaga) riktade till den andra halvgruppen.
   4. Ni kommer sedan att sätta er på stolar mitt emot varandra och turas om att ställa frågor.
   5. Den andra halvgruppen spelar rollen som pappen eller George och försöker besvara på den ställda frågan ur karaktärens perspektiv.
   6. Innan vi börjar så kommer ni få några minuter på er att gå igenom frågorna i halvgruppen.
  2. Dela ut de utskrivna frågorna till respektive halvgrupp.
  3. Ge dem 3 minuter att förbereda sig.
  4. Börja.
  5. Avsluta efter cirka 10 minuter.
  6. Bild – reflektion.
  7. Ställ några frågor i helgrupp:
   1. Hur kändes det att göra övningen?
   2. Tycker ni det är vanligt att människor har åsikter om vad andra har på sig?
   3. Varför tror ni att människor kan reagera så starkt på vad andra har på sig?
   4. Hur kan andras åsikter påverka möjligheten att vara som man vill?
   5. Hur kan man agera för att stötta andra som bryter mot normerna för hur en kille eller en tjej förväntas vara?

  Tänk på:

  1. Om det går trögt att få igång övningen så kan det vara bra om du som ledare hoppar in i någon av grupperna och ger exempel på hur frågor kan ställas eller besvaras i övningen.
  2. Starka föreställningar om att killar ska vara på ett visst sätt och tjejer på ett annat, är i sig en grogrund för trans- och homofobi. Om ens trygghet är starkt kopplad till att folk lever upp till traditionella beteenden och könsroller, så kommer man oundvikligen bli otrygg om människor inte lever upp till dessa förväntningar.

  Syfte: Att fördjupa förståelsen av hur omgivningens förväntningar och normer påverkar oss. Att öva på sin förmåga till empati och förståelse för andra.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Ställ frågan: Vad tar ni med er från idag?

  Tänk på:

  1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att tillsammans sammanfatta vad som gjorts under passet.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.