Kapitlet handlar om hur killar och män påverkas av de normer och förväntningar som finns kring hur de ska se ut, bete sig eller tycka. Under kapitlet får deltagarna diskutera och lära sig om normer lära sig om normer och hur de och andra människor påverkas av dem. Vidare introduceras konceptet med manslådan som en bild för hur normer och förväntningar kan verka begränsande för människor.