Pass 4: Vem får vara med?

Starta pass

Passet handlar om hur olika faktorer i vår omvärld kan påverka i vilka sammanhang olika människor inkluderas eller exkluderas. Under passet får deltagarna reflektera kring hur bland annat homosociala sammanhang kan verka inkluderande eller exkluderande för olika personer. Vidare får deltagarna fundera över hur olika sammanhang kan göras mer inkluderande.

SYFTE

Det här passet syftar till att diskutera grupptryck och homosocialitet och hur man kan agera för att förhindra att andra exkluderas.

  • Instruktioner (5 minuter):

    1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
    2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

    Tänk på:

    1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

    Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

  • Instruktioner (10-15 minuter):

    1. Helgrupp – gå igenom övningen:
      1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
      2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
      3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
      4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
    2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
    3. Börja.

    Tänk på:

    1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
    2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

    Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

  • Instruktioner (10-15 minuter):

    1. Helgrupp – gå igenom övningen:
      1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
      2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
      3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
      4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
    2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
    3. Börja.

    Tänk på:

    1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
    2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

    Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

  • Instruktioner (10-15 minuter):

    1. Helgrupp – gå igenom övningen:
      1. Ni kommer att delas in i grupper om 3 personer i varje.
      2. Varje grupp utser någon i gruppen som tar tid.
      3. Varje deltagare får sedan i tur och ordning 2 minuter på sig att prata om frågeställningarna. De övriga deltagarna lyssnar utan att kommentera.
      4. Om deltagarna hunnit göra en runda innan incheckningens tid är ute, påbörjar de en ny runda där deltagarna istället endast har 1 minut på sig var.
    2. Dela in deltagarna i grupper om 3 personer.
    3. Börja.

    Tänk på:

    1. Det är viktigt att reglerna följs av alla deltagare, då det är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum och få deltagarna att berätta om sina erfarenheter och känslor.
    2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över incheckningen. Däremot rekommenderar vi att ni genomför incheckningen om tid finns, eftersom den är en bra uppvärmningsövning och ett sätt att öva på att lyssna och prata om olika teman.

    Syfte: Att uppvärmningsprata och öva på att lyssna och prata om olika teman.

  • Instruktioner (5 minuter):

    1. Helgrupp – fråga: Vad gjorde vi förra passet?
    2. Låt några deltagare summera kort vad som gjordes under förra passet.
    3. Fyll på om du upplever att något viktigt inte har nämnts.

    Tänk på:

    1. Det är inget förhör utan ett stöd för ledaren och deltagarna.
    2. Att hålla tiden för återblicken, fastna inte utan gör den som grund för att fortsätta med övriga övningar i passet.

    Syfte: Att repetera, dela kunskap och samla gruppen kring vad som hände under föregående pass. Det är även ett sätt att inkludera deltagare som inte medverkade då.

  • Instruktioner (10 minuter):

    1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
    2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
    3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
    4. Reflektera i helgrupp.

    Tänk på:

    1. Att vara exkluderande handlar inte alltid om avsikt – ibland gör vi det svårt för andra att delta och känna sig välkomna utan att reflektera över det. Detta eftersom vi så ofta utgår från oss själva och våra förutsättningar snarare än andras. På samma sätt kan man ibland uppleva att man är ovälkommen i ett sammanhang utan att någon aktivt stänger en ute.

    Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

  • Instruktioner (10-20 minuter):

    Del 1

    1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
    2. Gå igenom övningen:
      1. Varje grupp väljer ett valfritt sammanhang eller något av de exempel som finns på bilden.
      2. Ni ska sedan under 5 minuter fundera över frågeställningarna på bilden.
      3. Vem ni tror kan känna sig välkommen respektive ovälkommen i sammanhanget?
      4. Fundera även över varför och vem som bär ansvaret för att det är så.
    3. Börja.

    Del 2

    1. Gå igenom övningen:
      1. Ni ska nu under 5 minuter fundera och komma på förslag utifrån frågeställningen på bilden: “Vad tror ni skulle kunna göras för att få fler att känna sig välkomna i det sammanhang ni valt?”.
      2. De förslag ni tycker är bäst ska ni sedan skriva in i fältet på era mobiler/enheter. Flera i gruppen kan skriva. Separera varje mening med komma och när ni har skrivit in allt ni vill skriva, tryck på Lämna svar.
    2. Börja.
    3. Efter cirka 5 minuter. Tryck på Visa resultat.
    4. Frågor i helgrupp:
      1. Vad tänker ni när ni ser förslagen?
      2. Finns det någon gemensam nämnare?
      3. Hur skulle det kunna bli verklighet?

    Tänk på:

    1. Under passet kommer ni sannolikt inte hinna genomföra både “Lika barn leka bäst” och “Spelar roll”, så välj en av dessa övningar.

    Syfte: Fördjupa förståelsen av hur omvärldens förväntningar och normer fungerar och påverkar oss. Träna upp förmågan till inlevelse och förståelse.

  • Instruktioner (10-20 minuter):

    Del 1

    1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
    2. Gå igenom övningen:
      1. Varje grupp väljer ett valfritt sammanhang eller något av de exempel som finns på bilden.
      2. Ni ska sedan under 5 minuter fundera över frågeställningarna på bilden.
      3. Vem ni tror kan känna sig välkommen respektive ovälkommen i sammanhanget?
      4. Fundera även över varför och vem som bär ansvaret för att det är så.
    3. Börja.

    Del 2

    1. Gå igenom övningen:
      1. Ni ska nu under 5 minuter fundera och komma på förslag utifrån frågeställningen på bilden: “Vad tror ni skulle kunna göras för att få fler att känna sig välkomna i det sammanhang ni valt?”.
      2. De förslag ni tycker är bäst ska ni sedan skriva in i fältet på era mobiler/enheter. Flera i gruppen kan skriva. Separera varje mening med komma och när ni har skrivit in allt ni vill skriva, tryck på Lämna svar.
    2. Börja.
    3. Efter cirka 5 minuter. Tryck på Visa resultat.
    4. Frågor i helgrupp:
      1. Vad tänker ni när ni ser förslagen?
      2. Finns det någon gemensam nämnare?
      3. Hur skulle det kunna bli verklighet?

    Tänk på:

    1. Under passet kommer ni sannolikt inte hinna genomföra både “Lika barn leka bäst” och “Spelar roll”, så välj en av dessa övningar.

    Syfte: Fördjupa förståelsen av hur omvärldens förväntningar och normer fungerar och påverkar oss. Träna upp förmågan till inlevelse och förståelse.

  • Instruktioner (10-20 minuter):

    Del 1

    1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
    2. Gå igenom övningen:
      1. Varje grupp väljer ett valfritt sammanhang eller något av de exempel som finns på bilden.
      2. Ni ska sedan under 5 minuter fundera över frågeställningarna på bilden.
      3. Vem ni tror kan känna sig välkommen respektive ovälkommen i sammanhanget?
      4. Fundera även över varför och vem som bär ansvaret för att det är så.
    3. Börja.

    Del 2

    1. Gå igenom övningen:
      1. Ni ska nu under 5 minuter fundera och komma på förslag utifrån frågeställningen på bilden: “Vad tror ni skulle kunna göras för att få fler att känna sig välkomna i det sammanhang ni valt?”.
      2. De förslag ni tycker är bäst ska ni sedan skriva in i fältet på era mobiler/enheter. Flera i gruppen kan skriva. Separera varje mening med komma och när ni har skrivit in allt ni vill skriva, tryck på Lämna svar.
    2. Börja.
    3. Efter cirka 5 minuter. Tryck på Visa resultat.
    4. Frågor i helgrupp:
      1. Vad tänker ni när ni ser förslagen?
      2. Finns det någon gemensam nämnare?
      3. Hur skulle det kunna bli verklighet?

    Tänk på:

    1. Under passet kommer ni sannolikt inte hinna genomföra både “Lika barn leka bäst” och “Spelar roll”, så välj en av dessa övningar.

    Syfte: Fördjupa förståelsen av hur omvärldens förväntningar och normer fungerar och påverkar oss. Träna upp förmågan till inlevelse och förståelse.

  • Instruktioner (15-20 minuter):

    1. Gå igenom övningen:
      1. Fem av er kommer att få sätta er på stolar framför gruppen.
      2. De som väljs ut ska spela de fem karaktärerna i filmen.
      3. Ni andra får sedan ställa frågor till karaktärerna kring varför det blev som det blev eller varför de gjorde som de gjorde.
      4. Ni kommer att få ställa frågor till en av karaktärerna i taget, så att det inte blir rörigt.
        De som spelar karaktärerna svarar på frågorna utifrån vad de tror att karaktärerna hade svarat och inte vad de själva tycker.
    2. Välj eller slumpa fram vilka som ska spela karaktärerna. Vad som är lämpligast avgör du som ledare.
    3. Ställ en eller flera av de möjliga frågorna nedan för att komma igång med övningen och ge exempel på hur en fråga kan ställas. Tycker deltagarna det är svårt att komma på frågor, kan du fylla på med fler frågor.
    4. Möjliga frågor:
      1. Kan du beskriva vad som hände?
      2. Vad skulle du vilja ändra på i situationen?
      3. Varför blev just Emma exkluderad?
      4. Varför blev Josef inkluderad?
        Vems ansvar är det att Emma blev exkluderad?
      5. Varför blir det ett problem att ha med Emma när det inte är ett problem att Josef är med?
      6. Hur tycker du att Josef verkar vara som kompis?

    Tänk på:

    1. Under passet kommer ni sannolikt inte hinna genomföra både “Lika barn leka bäst” och “Spelar roll”, så välj en av dessa övningar.
    2. Om övningen kommer att fungera bra beror mycket på om gruppen är trygg, men också om den har erfarenhet av att göra dramaövningar som innehåller gestaltning. Det är även en fördel om du själv har lett liknande övningar tidigare.
    3. Om de som ställer frågor eller de som spelar karaktärerna tycker övningen är svår kan du som ledare behöva hjälpa dem genom att bidra med frågor eller hoppa in och stötta de som spelar karaktärer.
    4. Till sist: Om du märker att övningen fungerar dåligt så är det bättre att avbryta och istället göra övningen “Lika barn leka bäst?”.

    Syfte: Att fördjupa förståelsen av hur människor ges olika möjligheter att delta i olika sammanhang baserat på bland annat kön. Vidare syftar passet till att synliggöra hur typiskt manliga sammanhang ofta ger fördelar till män,samtidigt som de är exkluderande mot kvinnor och andra kön.

  • Instruktioner (5 minuter):

    1. Ställ frågan: Vad tar ni med er från idag?

    Tänk på:

    1. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

    Syfte: Att tillsammans sammanfatta vad som gjorts under passet.


Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.