Kortpass 1: Normer och lådor

Starta pass

Passet handlar om föreställningar och normer kring manlighet. Under passet får deltagarna lära sig om och reflektera kring normer, samt hur de och andra människor påverkas av dem. Vidare introduceras konceptet med manslådan som en bild för hur normer och förväntningar kan verka begränsande för människor.

SYFTE

Att lägga en grund för att arbete med normer och förväntningar genom att deltagarna får sätta ord på dem. Maskulinitet beskrivs här som de beteenden, egenskaper och uppträdanden som förväntas av killar. Konkret får deltagarna, oavsett kön, sätta ord på vilka förväntningar de uppfattar att det finns på män i samhället och hur de upprätthålls, förändras, är svåra att leva upp till eller bryta mot. Vi går även igenom hur normer fungerar.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Gå igenom reglerna tillsammans med gruppen.
  2. Understryk att man visar respekt för varandra genom att följa reglerna. På så sätt blir passet givande för alla deltagare.

  Tänk på:

  1. Reglerna behöver inte gås igenom noga inför varje pass om deltagarna förstår och följer dem. Samtidigt är det bra att påminna om reglerna i början av varje pass.

  Syfte: Att skapa ett tryggt rum och ett tydligt ramverk för gruppen under varje pass.

 • Instruktioner (5 minuter):

  1. Smågrupper – dela in deltagarna i grupper om 3-5 personer.
  2. Låt deltagarna diskutera filmen utifrån frågorna.
  3. Helgrupp – låt varje grupp berätta om något som de pratat om.
  4. Reflektera i helgrupp.

  Tänk på:

  1. Var noga med att skilja på vad som är egna förväntningar och normer kring killar och män, och vilka som är samhällets.
  2. Som ledare är det viktigt att inte prata om hur killar ska vara utan om vilka förväntningar och normer som finns.

  Syfte: Att samla deltagarna kring filmen och passets tema.

 • Instruktioner (10 minuter):

  1. Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.
  2. Gå igenom övningen:

  Wordcloud (10 minuter)

  1. Ni ska nu under ungefär 5 minuter fundera över vilka av de förväntningar och normer som har presenterats under passet som ni skulle vilja ta bort.
  2. Ni utser en person i gruppen som ansvarar för att skriva in de förväntningar och normer som ni gruppen skulle vilja ta bort i Wordcloud.
  3. När tiden är ute kommer ni att reflektera kring resultatet i helgrupp.

  Papper och penna (10 – 15 minuter)

  1. Ni ska nu under ungefär 5 minuter fundera över vilka av de förväntningar och normer som har presenterats under passet som ni skulle vilja ta bort.
  2. Ni utser en person i gruppen som ansvarar för att anteckna deförväntningar och normer som ni skulle vilja ta bort.
  3. När tiden är ute kommer ni att få reflektera kring resultatet tillsammans med en annan smågrupp.

  3. Börja.
  4. Efter ungefär 5 minuter påbörja reflektion enligt punkt c.

  Tänk på:

  1. Att meningen med övningen inte är att leta fel hos individuella killar och män utan att tillsammans problematisera destruktiva förväntningar och normer.
  2. Om ni har 40 minuter eller mindre kan det vara motiverat att hoppa över denna övning. Däremot rekommenderar vi att genomföra den om tid finns.

  Syfte: Att reflektera kring vilka förväntningar och normer kring killar och män deltagarna tycker är positiva respektive negativa.

 • Instruktioner (5 minuter):

  Smågrupper – behåll grupperna från föregående övning.

  1. Fundera över vilka av de förväntningar och normer som har presenterats under passet som ni skulle vilja ta bort.
  2. Reflektera kring resultatet i helgrupp.

Machofabriken.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.