Kapitlet ger en introduktion till att arbeta med Machofabriken; vad är viktigt att tänka på som ledare, hur skapas givande och inkluderande samtal och varför är det egentligen viktigt att prata om våld och manlighet? Detta är rekommenderad läsning innan arbetet med metodmaterialet påbörjas.