Här finner du en genomgång av begrepp och teorier som är viktiga för dig som ska leda pass i Machofabriken. I varje avsnitt återfinns begrepp och teorier som är relevanta för respektive kapitel. Vi rekommenderar att du läser igenom samtliga avsnitt.